Banner
Trang chủ TUYỂN SINH VÀ VIỆC LÀM Tuyển sinh

Ngành phát triên nông thôn Khoa kinh tế & PTNT - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển sinh

20/03/2022 10:23 - Xem: 611
Ngành phát triên nông thôn Khoa kinh tế & PTNT - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển sinh

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TN 2022
2️⃣3️⃣ Ngành Phát triển nông thôn

☘ Ngành Phát triển nông thôn cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kinh tế và phát triển kinh tế nông thôn, về cộng đồng, về cách thức sử dụng và phối hợp, quản lý và phát triển các nguồn lực trong cộng đồng nông thôn.
☘️ Sinh viên được trang bị kỹ năng chuyên sâu về khởi nghiệp, về lập chiến lược và kế hoạch phát triển, kỹ năng quản lý, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình, dự án phát triển nông thôn, tư vấn các vấn đề phát triển trong nông thôn.Có thể là hình ảnh về 2 người, ngoài trời và văn bản

BÀI VIẾT LIÊN QUAN