Banner
Trang chủ THÔNG BÁO

Các chương trình học bổng DAAD năm 2021

10/05/2021 16:55 - Xem: 1120

1) Chương trình học bổng dành cho postdoc PRIME – Hạn nộp 31.08.2021:

www.daad.de/prime/en/

2)  Chương trình học bổng nghiên cứu có hạn khoảng giữa tháng 10 hàng năm

2.1. Doctoral Programmes in Germany – Học bổng toàn phần nhằm hoàn thành một đề cương nghiên cứu sinh tại Đức (từ 3 tới 4 năm)

daad.de/go/en/stipa57135739

2.2 Bi-nationally Supervised Doctoral Degrees – Học bổng toàn phần dành cho nghiên cứu sinh trong nước muốn thực hiện một phần đề cương nghiên cứu tại Đức (từ 1 tới 2 năm)

daad.de/go/en/stipa57507783

2.3 One-Year Grants – Học bổng toàn phần nhằm thực hiện một đề cương hoặc một phần đề cương nghiên cứu tại Đức. (từ 7 tới 12 tháng)

daad.de/go/en/stipa57140602

3) Chương trình học bổng cho 8 khóa cao học về hành chính công và quản lý hiệu quả - Publich Policy and Good Governance  –  Hạn nộp: từ 01.06 đến 31.07.2021

www.daad.de/go/en/stipa50026397

4) Chương trình học bổng dành cho các nước đang phát triển chủ yếu là các khóa cao học - trừ 3 khóa PhD – Hạn nộp tùy thuộc từng khóa

www.daad.de/go/en/stipa50076777

ST: Đỗ Xuân Luận

3 ngành mới tuyển sinh năm 2024