Banner
Trang chủ TUYỂN SINH VÀ VIỆC LÀM
Nghề nông - Không bao giờ lo đói hay thất nghiệp

Nghề nông - Không bao giờ lo đói hay thất nghiệp

Hiện nay, nỗi lo thất nghiệp đang ám ảnh nhiều người, nhưng nó không ám ảnh nhiều nghề. Tại sao lại có nhận định như vậy? Theo báo cáo điều tra lao động tính đến thời điểm 1/10/2012, cả nước có 984.000 người thất nghiệp và 1.369.000 người thiếu việc làm.

Xem thêm