Banner
Trang chủ CỰU SINH VIÊN Danh sách sinh viên các Khóa

Danh sách cựu sinh viên khóa 8

06/06/2021 11:38 - Xem: 878

 

DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN KHÓA 8 KHOA KINH TẾ & PTNT

TT

Họ và tên

Khóa

Ngành

Đơn vị từng công tác và đang làm việc

1

Lương Tuấn Anh

8

KTNN 1KA

Cty Vận tải BiênHoà Đồng Nai

2

Kim Thị Dương

8

KTNN 1KA

 

3

Trịnh Thị An

8

KTNN 1KA

KTT TT Thuỷ sản tỉnh TN

4

Lường Thái Binh

8

KTNN 1KA

 

5

Trần Thị Bính

8

KTNN 1KA

 

6

Đào Văn Bính

8

KTNN 1KA

 

7

Lý Văn Bông

8

KTNN 1KA

 

8

Nguyễn Chí Cường

8

KTNN 1KA

TP TNMT Hải Hà Quảng Ninh

9

Trần  Đức Cường

8

KTNN 1KA

Tỉnh Tuyên Quang

10

Nguyễn Văn Đáp

8

KTNN 1KA

 

11

Hoàng Thúy Diễm

8

KTNN 1KA

 

12

Vu Hữu Đô

8

KTNN 1KA

 

13

Lại Tiến Đức

8

KTNN 1KA

TT 05,06 tỉnh Thái Nguyên

14

Mông Hưu Dương

8

KTNN 1KA

 

15

Nông Hữu Dũng

8

KTNN 1KA

TT dạy nghề hỗ trợ nông dân Đắc Lắc

16

Kim Thị Dương

8

KTNN 1KA

 

17

Nguyễn Thị Duyên

8

KTNN 1KA

Sở TNMT Cao Bằng

18

Vũ Văn Ghềnh

8

KTNN 1KA

 

19

Ma Văn Giai

8

KTNN 1KA

Huyện uỷ Đình Lập Lạng Sơn

20

Nông Trường Giang

8

KTNN 1KA

 

21

Lê Hải Hằng

8

KTNN 1KA

 

22

Đô Văn Hậu

8

KTNN 1KA

 

23

Triệu Văn Hiểu

8

KTNN 1KA

Trường C3 Bắc Sơn Phố Yên TN

24

Nguyễn Thị Hợi

8

KTNN 1KA

Trường TC KT-KT Cao Bằng

25

Nguyên Thị Hồng

8

KTNN 1KA

 

26

Bùi Thị Thanh Hồng

8

KTNN 1KA

TP TC Cty 20 Hà Nội

27

Lê Nguyên Họp

8

KTNN 1KA

 

28

Bùi Gia Huệ

8

KTNN 1KA

Trạm khuyến nông Định hoá TN

29

Triệu Thanh Hùng

8

KTNN 1KA

130 Phố cũ, P. Hợp giang Cao Bằng

30

Trần Ngọc Kháng

8

KTNN 1KA

Tr.Phòng BHXH tỉnh TN

31

Đào Thị Khánh

8

KTNN 1KA

 

32

Phạm Văn Lân

8

KTNN 1KA

 

33

Nguyễn Thế Luận

8

KTNN 1KA

Ban chỉ đạo phát triến cây cao su Sơn La

34

Đặng Thị Lịch

8

KTNN 1KA

 

35

Phạm Tuyết Mai

8

KTNN 1KA

 

36

Lương Văn Mào

8

KTNN 1KA

Sở NN Cao Bằng

37

Bùi Văn Ngọc

8

KTNN 1KA

 

38

Lệ Tú Oanh

8

KTNN 1KA

 

39

Bùi Văn Phong

8

KTNN 1KA

 

40

Lê Hải Phòng

8

KTNN 1KA

Chi cục PTNN Vĩnh Phúc

41

Đỗ Lệnh Quang

8

KTNN 1KA

 

42

Nguyễn Quang San

8

KTNN 1KA

Trạm khuyến nông Hiệp hoà - Bắc Giang

43

Bùi Thanh Sơn

8

KTNN 1KA

Nguyên Phó GĐ Sở TNMT Thái nguyên

44

Triệu Minh Thái

8

KTNN 1KA

T. Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên

45

Phùng Quang Thắng

8

KTNN 1KA

 

46

Bùi Thị Lân Thu

8

KTNN 1KA

TT Khuyến Nông Phú Thọ

47

Dương Bá Thứ

8

KTNN 1KA

 

48

Bùi Trọng Tiến

8

KTNN 1KA

Ban thanh tra tỉnh Phú Thọ

49

Hoàng Văn Tiến

8

KTNN 1KA

 

50

Lò Mai Trinh

8

KTNN 1KA

ƯVTWĐ, Bí thư tỉnh uỷ Điện Biên

51

Lê Thị Tuyết

8

KTNN 1KA

 

52

Sòi Ngo Uốn

8

KTNN 1KA

 

53

Tư Sinh Vi

8

KTNN 1KA

 

54

Hoàng Văn Viện

8

KTNN 1KA

Vườn quổc gia Ba bể BK

55

Nguyễn Thị Tuệ

8

KTNN 1KA

 

56

Lương Thị Tuyển

8

KTNN 1KA

 

57

Phạm Kim Tuyết

8

KTNN 1KA

 

58

Mai Thanh Tuyết

8

KTNN 1KA

 

59

Hoàng Thị Út

8

KTNN 1KA

 

60

Nguyễn Thị Vạn

8

KTNN 1KA

 

61

Nguyễn Sáng Vang

8

KTNN 1KA

Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang

62

Hoàng Văn Xuân

8

KTNN 1KA

 

63

Nông Thị Xuyến

8

KTNN 1KA

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN