Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đại học Ngành Phát triển nông thôn

Danh sách gợi ý các tên đề tài tốt nghiệp ngành Phát triển nông thôn

27/05/2015 14:51 - Xem: 744
Danh sách gợi ý các tên đề tài tốt nghiệp chuyên ngành Phát triển nông thôn tại trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

DANH SÁCH CÁC TÊN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP NGÀNH PTNT

TT

TÊN ĐỀ TÀI

1

Vai trò của phụ nữ dân tộc Mông trong phát triển kinh tế nông hộ trên địa bàn xã/huyện/tỉnh

2

Đánh giá khả năng tiếp cận thị trường một số nông sản tại huyện/tỉnh

3

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo tại xã/huyện

4

Nghiên cứu quá trình triển khai một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã/huyện

5

Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế xã hội của cộng đồng dân tộc Dao sau di dân dự án thủy điện Tuyên Quang

6

Sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng NTM tại xã/huyện

7

Thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới tại xã/huyện/tỉnh

8

Thực trạng và một số thúc đẩy quá trình xây dựng mô hình NTM tại xã/huyện/tỉnh

9

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã/huyện/tỉnh

10

Nghiên cứu tình hình xây dựng NTM tại xã/huyện/tỉnh

11

Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế hộ tại xã/huyện

12

Nghiên cứu chuỗi giá trị ngành sản xuất chè cành trên địa bàn xã/huyện/tỉnh

13

Nghiên cứu kinh tế hộ trong xây dựng nông thôn mới của xã/huyện/tỉnh

14

Thực trạng và một số giải pháp nhằm giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn trên địa bàn xã/huyện/tỉnh

15

Đánh giá khả năng bảo tồn của giống chè Trung du tại một số địa phương

 

Đăng bài: CTV - KTPTNT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN