Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU & CGCN Giới thiệu hoạt động NCKH của Khoa

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

06/03/2021 10:02 - Xem: 1131

Với quan điểm đào tạo và nghiên cứu khoa học là hai nhiệm vụ quan trọng nhất nên từ khi thành lập, hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn luôn nhận được sự quan tâm của Ban chủ nhiệm và toàn thể cán bộ giảng viên, sinh viên trong Khoa. Trong 5 năm qua (2015-2020), hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa đã đạt được những thành tích xuất sắc.

1. Chủ trì, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học

Trong 5 năm (2015-2020), Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn đã chủ trì hơn 50 đề tài các cấp trong đó có:

-         05 đề tài cấp Nhà nước

-         03 đề tài cấp Bộ

-         06 đề tài cấp tỉnh

-         42 đề tài cấp cơ sở

   Bên cạnh việc trực tiếp chủ trì các đề tài, cán bộ giảng viên trong khoa còn tham gia triển khai nhiều đề tài các cấp.

2.  Công bố các công trình nghiên cứu

  Nghiên cứu khoa học là cơ sở quan trọng để cán bộ giảng viên trong Khoa có thể viết và đăng tải kết quả nghiên cứu trên các tạp chí. Trong 5 năm (2015-2020), số bài báo khoa học của cán bộ giảng viên trong Khoa đăng trên các tạp chí quốc tế, tạp chí trong nước không ngừng tăng lên với gần 150 bài báo trên các tạp chí trong và ngoài nước, trong đó có 32 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế với 13 bài báo thuộc danh mục SCI/SCIE.

3. Thực hiện các chương trình chuyển giao

Song song với việc chủ trì, thực hiện các đề tài nghiên cứu, xuất bản các công trình khoa học thì việc kết nối với các cơ quan, tổ chức để thực hiện các chương trình/hoạt động chuyển giao cũng được cán bộ giảng viên trong Khoa hết sức quan tâm. Trong 5 năm (2015-2020), các thầy cô trong Khoa đã chủ trì thành công nhiều chương trình chuyển giao như:

  • Chủ trì và xuất bản thành công bộ tài liệu tập huấn chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên phạm vi cả nước
  • Xây dựng đề án, triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Cao Bằng, tỉnh Ninh Bình, tỉnh Hà Giang, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Hải Dương…
  • Nghiên cứu, xây dựng đề án hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi của tỉnh Cao Bằng
  • Thực hiện đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
  • Thực hiện đào tạo, tập huấn chương trình khuyến nông quốc gia