Banner
Trang chủ LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần 38 (19/09 - 25/09/2022)

19/09/2022 06:18 - Xem: 426

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

19/09

 

 

07:30-10:00: Phòng họp A4

Tuần sinh hoạt công dân-người học K54, năm học 2022-2023

* Thời gian: 19/9/2022 - 27/9/2022

- Sáng: 07h30-10h00: SV Khoa CNTY

- Chiều: 14h00-16h00: SV các Khoa còn lại và VPCTTT

* Địa điểm: Phòng họp A4, Nhà Trung tâm

* Lịch học các chuyên đề chi tiết trong văn bản gửi kèm

TP: Giảng viên/Báo cáo viên (Theo kế hoạch giảng dạy); Bộ phận Quản lý phục vụ lớp học (Theo QĐ); P. CTHSSV (Đầu mối phối hợp); P. HCTC (Chuẩn bị phòng họp A4); P. QTPV (CSVC điện nước); Các đơn vị đào tạo (Hỗ trợ, quản lý SV của đơn vị)

Thầy Bắc, cô Nguyễn Ngọc

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Ba

20/09

 

 

 

08:00-10:00: Phòng họp A3

Họp các nhóm xây dựng các dự án phát triển sản xuất NLN và phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Pác Nặm giai đoạn 2022 - 2025

TP: BGH (T. Hưng), Khoa LN (C. Hà, T. Chung), Khoa CNTY (T. Thăng), Khoa NH (C. Xuyến, T. Ngọc), Khoa KT&PTNT (T. Tâm)

Thầy Tâm

Nguyễn Viết Hưng

 

Thứ Tư

21/09

 

 

08:00-11:00: Khoa KT&PTNT

Kiểm tra công tác quản lý điểm, đề thi, lưu trữ bài thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2021 - 2022

TP: Khoa KT&PTNT, Đoàn kiểm tra theo quyết định số 760/QĐ-ĐHNL-QLCL

Thầy Bắc, thầy Lành Tú

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

9:00-10:30 Phòng họp Khoa

ND: Gặp mặt sinh viên K54

TP: BCN Khoa, GVCN, Bí thư Liên chi đoàn và toàn thể SV K54

Cù Ngọc Bắc

14:00-17:00: Phòng họp A3

Họp thống nhất nội dung chuyển điểm tương đương cho các SV đi thực tập nghề nghiệp, TTTN tại nước ngoài

TP: BGH (Thầy Quang); Trưởng các phòng: Đào tạo; KHTC; QLCL ;(đ/c Luận, PTP Đào tạo); Trưởng các khoa; Giám đốc Trung tâm ĐT PTQT

Thầy Tâm

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Năm

22/09

 

 

Thứ Sáu

23/09

 

 

08:30-11:00: Phòng họp A4

Chương trình gặp mặt và giao nhận đề tài thực tập tốt nghiệp lớp NLMCC-KTNN52

TP: BGH (thầy Hiểu), TT ĐTTNCXH, BCN khoa KT&PTNT, giảng viên được phân công hướng dẫn; Trung tâm ĐTTNCXH

Thầy Tâm và các Thầy, Cô được phân công

Nguyễn Chí Hiểu

19:30-21:00: Phòng họp trực tuyến

Hội nghị Nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và thực hiện Quy định số 69-QĐ/TƯ ngày 07/6/2022 của Bộ chính trị

Hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

Trực tiếp tại Phòng họp trực truyến: Thành phần các Đ/c Trong BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ

Trực tuyến tại Linlk Ms team - Bộ phận CNTT thiết lập và gửi toàn thể Đảng viên của Nhà trường

Toàn thể Đảng viên

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Bảy

24/09

 

 

Chủ Nhật

25/09

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
3 ngành mới tuyển sinh năm 2024