Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đại học

Thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2018

14/06/2018 13:31 - Xem: 692
Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2018 như sau: