Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU & CGCN

Tọa đàm “Mỗi xã phường một sản phẩm – OCOP” và cơ hội việc làm của sinh viên

09/04/2019 13:52 - Xem: 556
Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” gọi tắt theo tiếng Anh là OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia đã ký Quyết định số 490/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020 (OCOP)
Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” gọi tắt theo tiếng Anh là OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia đã ký Quyết định số 490/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020 (OCOP), được thực hiện trên phạm vi cả nước. Chương trình hướng tới phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh mà ưu tiên là phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế. Thông qua đó, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trong nước, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, thực hiện công nhiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. Đây cũng là một chuỗi hoạt động hữu ích nhằm hạn chế sự chuyển dịch dân cư ra thành phố, tạo nên sự ổn định về kinh tế chính trị của địa phương và đất nước. Sau khoảng 1 năm, đã có hơn 42 tỉnh thành trong cả nước phê duyệt đề án và kế hoạch triển khai chương trình OCOP.

Thời gian qua, Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn đã tham nhiều hoạt động như tập huấn OCOP cho các tỉnh, xây dựng đề án OCOP, xây dựng bộ tài liệu tập huấn về OCOP toàn quốc, các chương trình hội thảo, làm việc với NTM TW và các địa phương về Chương trình OCOP. Thông qua các hoạt động đó, đã xây dựng được đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm về OCOP, có thể hỗ trợ được tốt nhất cho các bạn học viên trong nghiên cứu, khởi nghiệp và việc làm.

Buổi tọa đàm thu hút sự tham gia đông đảo của các đại biểu và các bạn sinh viên

Ngày 7 tháng 4 năm 2019, Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn trường Đại học Nông Lâm đã tổ chức buổi tọa đàm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm – OCOP” và cơ hội việc làm của sinh viên nhằm nâng cao hiểu biết của người học về quan điểm, mục tiêu, nội dung, cũng như thực trạng triển khai của chương trình và những đóng góp của khoa chuyên môn trong chuỗi hoạt động ý nghĩa này. Chương trình thu hút sự tham gia đông đảo của hơn 200 sinh viên, học viên và các nghiên cứu sinh của Khoa.

TS. Bùi Đình Hòa trong buổi tọa đàm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm- OCOP” và cơ hội việc làm của sinh viên Đại học Nông Lâm

Trong buổi tạo đàm TS. Bùi Đình Hòa – thành viên nhóm tư vấn Chương trình OCOP – diễn giả chính của buổi tọa đàm đã chia sẻ những cơ hội cơ hội khi thực hiện chương trình OCOP và cũng chỉ đưa ra rất nhiều những thách thức trong quá trình thực hiện chương trình. Đăc biệt là ngành nông nghiệp là một ngành dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài. Để tham gia cùng đồng hành cùng chương trình OCOP, các sinh viên cần phải trau dồi bản thân, nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học, hội nhập, v.v.. TS Bùi Đình Hòa đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong triển khai thực hiện chương trình cũng như trong các chương trình phát triển kinh tế nông thôn đã và đang triển khai hiện nay.

Các sinh viên, học viên trong tham gia Tọa đàm đã tham gia thảo luận rất tích cực vào các hoạt động và các chủ đề trong buổi tọa đàm. Các nghiên cứu sinh tại Khoa đã mạnh dạn phát biểu về những vấn đề cốt lõi cần giải quyết và điều này giúp cho các bạn sinh viên có thêm kinh nghiệm thực tiễn bổ sung cho hoạt động học tập và nghiên cứu.

Qua buổi tọa đàm, đã khơi dậy và thúc đẩy ngọn lửa đam mê trong học tập, nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển kinh tế nông thôn. Nhiều sinh viên, học viên đã định vị lại bản than và xác định cho mình những cơ hội việc làm và ý tưởng khởi nghiệp trong chương trình OCOP.

Khoa KT & PTNT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN