Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU & CGCN
Marketing Nông nghiệp

Marketing Nông nghiệp

Cuốn sách này là tư liệu cho các lớp huấn luyện về marketing nông nghiệp dành cho cán bộ khuyến nông, chủ nhiệm các hợp tác xã nông nghiệp, chủ nhiệm câu lạc bộ nông dân. Cuốn sách cung cấp kiến thức cơ bản về marketing chung và những vấn đề trong marketing nông nghiệp. Cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1: Một số khái niệm và các vấn đề cơ bản của marketing. Phần 2: Một số vấn đề liên quan đến marketing nông nghiệp.

Xem thêm
Tài liệu tập huấn về Hợp tác xã

Tài liệu tập huấn về Hợp tác xã

Hợp tác là hình thức phân công LĐXH, trong đó một nhóm người cùng nhau tham gia vào 1 quá trình SX hay các quá trình SX khác nhau song có quan hệ mật thiết với nhau ( TĐ kinh tế) - Hợp tác là sự hợp sức, hợp lực của các cá nhân có cùng mục đích thành một sức mạnh chung để giải quyết các công việc mà mỗi cá nhân riêng rẽ không làm được hoặc làm kém hiệu quả so với việc thực hiện bằng sự hợp tác

Xem thêm