Banner
Trang chủ THÔNG BÁO
Thông báo hội chợ việc làm năm 2021

Thông báo hội chợ việc làm năm 2021

Thông báo tham gia ngày hội việc làm năm 2021 do Khoa chăn nuôi Thú y tổ chức vào ngày 18/6-20/6

Xem thêm
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 1762/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 20/12/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm
3 ngành mới tuyển sinh năm 2024