Banner
Trang chủ CỰU SINH VIÊN Danh sách sinh viên các Khóa

Danh sách cựu sinh viên khóa 9

06/06/2021 11:46 - Xem: 720

 

                     DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN 9 KHOA KINH TẾ & PTNT

TT

Họ và tên

Khóa

Ngành

Đơn vị từng công tác và đang làm việc

1

Mai Ngọc Anh

9

Kinh tế

 

2

Nguyễn Thị Bắc

9

Kinh tế

 

3

Trương Thị Bày

9

Kinh tế

 

4

Hà Lê Bình

9

Kinh tế

 

5

Nông Thị Cảnh

9

Kinh tế

 

6

Nguyễn Hữu Chí

9

Kinh tế

 

7

Nguyễn Chí Cường

9

Kinh tế

 

8

Bùi Văn Đức

9

Kinh tế

 

9

Trương Tiến Dũng

9

Kinh tế

 

10

Mai Ngọc Duyên

9

Kinh tế

 

11

Đỗ Văn Giai

9

Kinh tế

 

12

Nguyễn Trường Giang

9

Kinh tế

 

13

Hoàng Thị Hà

9

Kinh tế

 

14

Lê Quang Hạnh

9

Kinh tế

 

15

Hà Thị Ngọc Hạnh

9

Kinh tế

 

16

Nguyễn Văn Hóa

9

Kinh tế

 

17

Phạm Quang Hòa

9

Kinh tế

 

18

Lê Nguyên Hợp

9

Kinh tế

 

19

Quách Văn Hùng

9

Kinh tế

 

20

Bùi Văn Hùng

9

Kinh tế

 

21

Phùng Văn Huyên

9

Kinh tế

 

22

Bùi Quang Khánh

9

Kinh tế

 

23

Bùi Thị Minh Khôi

9

Kinh tế

 

24

Hoàng Thị Lại

9

Kinh tế

 

25

Phan Thị Lan

9

Kinh tế

 

26

Ngô Xuân Lan

9

Kinh tế

 

27

Đàm Xuân Lan

9

Kinh tế

Giám đốc Sở KHCN tỉnh Hà Giang

28

Nguyễn Lê Liêm

9

Kinh tế

 

29

Khúc Thị Lĩnh

9

Kinh tế

 

30

Nguyễn Văn Lực

9

Kinh tế

 

31

Hồ Thị Mai

9

Kinh tế

 

32

Bùi Văn Minh

9

Kinh tế

 

33

Phạm Thị Tuyết Nga

9

Kinh tế

Nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tỉnh Yên Bái

34

Bùi Minh Ngọc

9

Kinh tế

 

35

Phạm Thị Tuyết Ngọc

9

Kinh tế

 

36

Hoàng Thị Ninh

9

Kinh tế

 

37

Đàm Thị Nữ

9

Kinh tế

 

38

Phạm Văn Oanh

9

Kinh tế

 

39

Hoàng Thị Oánh

9

Kinh tế

 

40

Chu Dinh Phóong

9

Kinh tế

 

41

Nguyễn Quang Phương

9

Kinh tế

 

42

Bùi Thị Quyết

9

Kinh tế

 

43

Chu Thanh Sơn

9

Kinh tế

 

44

Đinh Thị Minh Tâm

9

Kinh tế

 

45

Mai Thị Thanh

9

Kinh tế

 

46

Bế Ioh Thập

9

Kinh tế

 

47

Nguyễn Văn Thế

9

Kinh tế

 

48

Hoàng Thị Thoa

9

Kinh tế

 

49

Bùi Văn Thuần

9

Kinh tế

 

50

Trần Hồng Tiến

9

Kinh tế

 

51

Hoàng Văn Tín

9

Kinh tế

 

52

Nguyễn Thị Minh Tú

9

Kinh tế

 

53

Nguyễn Văn Tư

9

Kinh tế

 

54

Khổng Minh Tứ

9

Kinh tế

 

55

Nguyễn Thị Tuệ

9

Kinh tế

 

56

Lương Thị Tuyển

9

Kinh tế

 

57

Phạm Kim Tuyết

9

Kinh tế

 

58

Mai Thanh Tuyết

9

Kinh tế

 

59

Hoàng Thị Út

9

Kinh tế

 

60

Nguyễn Thị Vạn

9

Kinh tế

 

61

Nguyễn Sáng Vang

9

Kinh tế

Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang

62

Hoàng Văn Xuân

9

Kinh tế

 

63

Nông Thị Xuyến

9

Kinh tế

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN