Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đại học Ngành Kinh doanh quốc tế

Dự án kết nối việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp – MOTIVE

29/07/2021 21:17 - Xem: 967

MOTIVE là gì?

Là một dự án theo dõi và kết nối việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, thuộc Chương trình Erasmus + của EU[1].

Mục tiêu của MOTIVE là gì?

MOTIVE có bốn mục tiêu chính sau:

- Tăng cường năng lực khảo sát tình trạng việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về sinh viên tốt nghiệp, việc làm sau khi tốt nghiệp, về các doanh nghiệp đối tác với tư cách là nhà tuyển dụng và các cơ sở giáo dục – đào tạo;

- Tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục – đào tạo với Bộ Giáo dục và đào tạo về việc theo dõi tình trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp;

- Xây dựng và củng cố mối quan hệ giữa các tổ chức xã hội và đối tác nhằm kết nối việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp[2].

Thành viên của MOTIVE là ai?

Hiện tại, thành viên của dự án gồm 13 trường đại học/học viện của Việt Nam cùng một số trường đại học và tổ chức ở EU[3].

Đối tượng của MOTIVE là ai?

Đối tượng của MOTIVE gồm:

- Bộ Giáo dục và đào tạo giữ vai trò quản lý các chương trình đào tạo, điều tiết nguồn cung nhân lực, cung cấp thông tin về nguồn nhân lực;

- Các cơ sở giáo dục – đào tạo đóng vai trò cung cấp nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội;

- Sinh viên là đối tượng được kết nối việc làm sau khi tốt nghiệp[4].

MOTIVE tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (TUAF)

Ngày 20 tháng 7 năm 2021, nhóm MOTIVE của TUAF đã có cuộc họp với các bên liên quả của TUAF để thống nhất phương thức triển khai dự án và trách nhiệm của các bên. Sau cuộc họp này đã có Kết luận của Hiệu trưởng.

Tham gia MOTIVE sinh viên được lợi gì?

Một số lợi ích chính của sinh viên khi tham gia dự án, gồm:

- Được hướng dẫn, tập huấn tạo CV/hồ sơ bài bản (theo mẫu của EU);

- CV/hồ sơ được lưu tại hệ thống và có thể cập nhật;

- Có cơ hội để đưa CV/hồ sơ đến các nhà tuyển dụng nhanh nhất;

- Được theo dõi xu thế thị trường sức lao động;

- Được kết nối việc làm phù hợp.

Tham gia MOTIVE các cơ sở giáo dục – đào tạo có lợi gì?

- Kết nối việc làm cho sinh viên với minh chứng;

- Quan sát/theo dõi xu thế thị trường sức lao động (miễn phí) để điều chỉnh/bổ sung các chương trình đào tạo cho phù hợp;

- Có cơ hội kết nối đào tạo liên ngành;

- Có cơ hội đào tạo theo đơn đặt hàng (từ nhà tuyển dụng);

Tham gia MOTIVE doanh nghiệp có lợi gì?

- Có cơ hội tìm được nhân sự theo nhu cầu (bằng/chứng chỉ, năng lực, vị trí địa lý …) trong toàn hệ thống (trong và ngoài nước);

- Có cơ hội quảng bá;

- Có cơ hội kết nối đào tạo/đặt hàng với các cơ sở giáo dục – đào tạo;

- Có cơ hội phát hiện tiềm năng nhân sự, cập nhật chương trình đào tạo mới.

Sinh viên TUAF tham gia MOTIVE như thế nào?

- Có đủ thông tin (email, mã sinh viên, chứng minh nhân dân/Căn cước công dân);

- Tham gia hướng dẫn/tham gia tập huấn. Hiện tại các khoá tập huấn (trực tuyến qua Zoom, ID: 843 5077 1125, Passcode: c51SxB) về việc mở tài khoản, tạo CV/hồ sơ đang được nhóm dự án triển khai từ 20 giờ, vào các buổi tối ngày: 27, 28, 29 và 30 tháng 7 năm 2021

- Mở tài khoản;

- Nhập thông tin;

- Tạo CV/hồ sơ;

- Bổ sung bằng cấp/chứng chỉ (nếu cần);

- Bắt đầu tìm thông tin.

Liên hệ với MOTIVE tại TUAF như thế nào?

- Các vấn đề liên quan đến thủ tục, xin mời liên hệ với cô Trương Thị Ánh Tuyết qua: truongthianhtuyet@tuaf.edu.vn

- Các vấn đề liên quan đến IT và IT support, xin mời liên hệ với thầy Dương Hoài An, qua: duonghoaian@tuaf.edu.vn

- Các vấn đề liên quan đến MOTIVE tại Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, xin mời liên hệ với cô Dương Thị Thu Hoài (Cộng tác viên) qua: duongthithuhoai@tuaf.edu.vn

 

Tổng hợp và biên soạn: Dương Hoài An


[1] https://motive-euproject.net/vi/home-page-in-vietnamese/

[2] https://motive-euproject.net/vi/du-an/cac-muc-dich-va-muc-tieu/

[3] https://motive-euproject.net/vi/project-consortium-2/

[4] https://motive-euproject.net/vi/du-an/nhom-doi-tuong/

BÀI VIẾT LIÊN QUAN