Banner
Trang chủ LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần 10 (06/03 - 12/03/2023)

06/03/2023 05:55 - Xem: 365

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

06/03

 

 

14:00-14:30 Phòng họp Khoa KT&PTNT

ND: Họp Lãnh đạo Khoa

TP: Chi ủy, BCN Khoa, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Liên chi

Hà Quang Trung

14:30-15:30 Phòng họp Khoa KT&PTNT

ND: Họp Chi bộ

TP: Toàn thể Đảng viên

Hà Quang Trung

15:30-17:00 Phòng họp Khoa KT&PTNT

ND: Họp Khoa

TP: Toàn thể CBGV (cả GV kiêm nhiệm)

Hà Quang Trung

Thứ Ba

07/03

 

 

 

 

 

08:00-10:00: Phòng họp A3

Làm việc với Tập đoàn Viettel về ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp, nông thôn

TP: Chủ tịch Hội đồng trường, BGH (T. Hưng), phòng KHCN&HTQT (C. Minh), TT Ngoại ngữ&THUD (T. Hưng), đại diện lãnh đạo các khoa: Nông học, CNTY, Lâm nghiệp, Môi trường, KT&PTNT, QLTN

Thầy Tâm

Nguyễn Thế Hùng

 

08:00-11:00: Phòng họp Khoa Kinh tế và PTNT

Đại hội Công đoàn Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2023-2028

TP: Đại diện BTV Công đoàn Trường, Văn phòng Công đoàn Trường

Toàn thể Công đoàn viên Khoa Kinh tế và PTNT

Nguyễn Mạnh Thắng

 

Thứ Tư

08/03

 

 

Thứ Năm

09/03

 

15:00-17:00: Phòng họp A3

Triển khai Kế hoạch công tác tuyển sinh và truyền thông năm 2023

Thành phần: BGH (Thầy Hiểu, Thầy Hưng). Đại diện bộ phận phụ trách tuyển sinh, truyền thông của các khoa chuyên môn, VP CTTT

CB: Trung tâm TS&TT

Thầy Tâm

Nguyễn Chí Hiểu

 

Thứ Sáu

10/03

 

 

Thứ Bảy

11/03

 

 

Chủ Nhật

12/03

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
3 ngành mới tuyển sinh năm 2024