Banner
Trang chủ LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần 7 (13/02 - 19/02/2023)

13/02/2023 06:36 - Xem: 334

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

13/02

 

 

14:00-16:00: Phòng họp A3

Họp góp ý thông qua Quy chế (rà soát) bổ nhiệm của Nhà trường.

TP: CTHĐT, BGH, thư ký HĐT, Trưởng các đơn vị.

CB: Phòng HCTC (Ô. Tính, B. Thuy, B. Quyên, B. Quỳnh)

TP: Nguyễn Hưng Quang;

Thầy Trung

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Ba

14/02

 

08:00-11:00: Phòng họp A3

Họp BCH Đảng bộ xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (Các đ/c được phân công thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị dự thảo kế hoạch)

Thầy Trung

Nguyễn Thế Hùng

 

Thứ Tư

15/02

 

 

Thứ Năm

16/02

 

14:00-17:00: Phòng họp A4

Hội thảo: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đối với các chương trình thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp tại nước ngoài.

Thành phần: Thầy Hùng (CTHĐT); BGH; Trưởng phó các khoa/VPCTTT; Trưởng các phòng; Trưởng các bộ môn

CB: Phòng ĐT chuẩn bị công tác tổ chức; TT Đào tạo Quốc tế chuẩn bị báo cáo; Phòng HCTC chuẩn bị Hội trường, âm thanh, ánh sáng và nước uống

BCN Khoa và Trưởng các Bộ môn

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Sáu

17/02

 

 

Thứ Bảy

18/02

 

 

Chủ Nhật

19/02

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
3 ngành mới tuyển sinh năm 2024