Banner
Trang chủ LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần 36 (04/09 - 10/09/2023)

04/09/2023 20:59 - Xem: 261

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

04/09

 

 

Thứ Ba

05/09

9:00-11:00 Phòng họp Khoa

ND: Họp Lãnh đạo Khoa mở rộng

TP: Chi ủy, BCN Khoa, Trưởng/Phó các Bộ môn, Chủ tịch công đoàn, Bí thư liên chi

Hà Quang Trung

Thứ Tư

06/09

19:30-21:30: Phòng họp A3

Họp giao ban Đoàn TN - Hội SV tháng 9/2023

TP: - BCH Đoàn trường;

- BCH Hội SV trường;

- Bí thư, Liên chi hội trưởng các Liên chi; 

Trần Hải Đăng

 

Thứ Năm

07/09

 

08:30-11:30: Phòng họp A3

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo xin ý kiến Quy chế quản lý hoạt động khoa học công nghệ

TP: Thành viên Hội đồng KH&ĐT, C. Minh (KHCN&HTQT)

Nguyễn Hưng Quang

 15:30-17:30: Phòng họp A3

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ xây dựng Nghị quyết tháng 9

TP: Ban Chấp hành Đảng bộ

Thầy Trung

Nguyễn Thế Hùng

 

Thứ Sáu

08/09

 

 08:00-11:00: Phòng họp A3

Họp giao ban công tác tháng 9/2023

Tp:  CT HĐT, BGH. Trưởng các đơn vị, đoàn thể

CB: Phòng HCTC

Thầy Trung

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Bảy

09/09

 07:30-17:00: Hội trường A

Tiếp sinh đại học chính quy K55

TP: Ban tiếp sinh đại học chính quy K55 (Theo KH và QĐ của Hiệu trưởng); Sinh viên K55 và người nhà.

Đại biểu: LĐ Nhà trường; LĐ các đơn vị và tổ chức đoàn thể; GV các đơn vị đào tạo; CBVC quan tâm.

Công tác chuẩn bị và phục vụ: Các đơn vị và tổ chức đoàn thể triển khai công việc theo kế hoạch và quyết định giao nhiệm vụ của Nhà trường.

Thầy Tâm, thầy Bắc và tổ tư vấn tuyển sinh

Ban Tiếp sinh

 

Chủ Nhật

10/09

 

 07:30-17:00: Hội trường A

Tiếp sinh đại học chính quy K55

TP: Ban tiếp sinh đại học chính quy K55 (Theo KH và QĐ của Hiệu trưởng); Sinh viên K55 và người nhà.

Đại biểu: LĐ Nhà trường; LĐ các đơn vị và tổ chức đoàn thể; GV các đơn vị đào tạo; CBVC quan tâm.

Công tác chuẩn bị và phục vụ: Các đơn vị và tổ chức đoàn thể triển khai công việc theo kế hoạch và quyết định giao nhiệm vụ của Nhà trường.

Thầy Tâm, thầy Bắc và tổ tư vấn tuyển sinh

Ban Tiếp sinh

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
3 ngành mới tuyển sinh năm 2024