Banner
Trang chủ LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần 22 (29/05 - 04/06/2023)

29/05/2023 05:58 - Xem: 121

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

29/05

 

 

Thứ Ba

30/05

 

 

Thứ Tư

31/05

 

 

 

 

08:00: Trung tâm Hội nghị ĐHTN (Hoãn lịch tập huấn)

Tập huấn công tác chuyển đổi số của ĐHTN năm 2023

TP: Đại biểu mời; Trưởng, phó các phòng chức năng; Trưởng, phó các Khoa chuyên môn; Trưởng, phó các Viện/Trung tâm thuộc và trực thuộc; Trưởng, phó các Bộ môn

Thầy Trung, thầy Bắc, thầy Tâm, Thầy An, cô Hồng, cô Tâm, thầy Lâm, cô Hiền

Đại học Thái Nguyên

 

09:30-11:00: Phòng họp A4

Lễ công bố quyết định thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp CNTY, Trường ĐHNL

TP: BT-CTHĐT (Thầy Hùng); BGH (Thầy Quang, Thầy Hiểu, Thầy Hưng); LĐ Hội ND tỉnh TN; LĐ Khoa CNTY (Cô Hồng Phúc, Cô Mai Lan); SV Khoa CNTY (Có danh sách đăng ký tham gia chi hội ND kèm theo); Đại diện LĐ các khoa chuyên môn; Đại diện LĐ các phòng chức năng; Đại diện LĐ Đoàn TN-HSV

Thầy Tâm

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên

 

 14:00-16:00: Phòng họp A3

Họp Hội đồng xét đơn xin chuyển công tác của cán bộ

TP: Hội đồng theo QĐ số 387/QĐ-ĐHNL-TCCB ngày 25/5/2023 của Hiệu trưởng (Ô Quang, B Lan, Ô Tính,  Ô Bình, Ô Đăng, Ô Thơ, Ô Trung, B Quyên)

CB: HCTC, các thành viên HĐ (theo chức năng nhiệm vụ được chuẩn bi đã gửi qua Email)

Thầy Trung

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Năm

01/06

 

 

 09:30-11:30: Phòng họp A3

Họp BCH Đảng bộ xây dựng nghị quyết tháng 6/2023

Thầy Trung

Nguyễn Thế Hùng

 

 14:00-16:00: Phòng họp A3

Họp Giao ban tháng 6/2023

Thành phần: CT HĐT, BGH, Trưởng các đơn vị, tổ chức Đoàn thể, Thư ký HĐT, Kế toán trưởng

Thầy Trung

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Sáu

02/06

 

 

Thứ Bảy

03/06

 

 

Chủ Nhật

04/06

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN