Banner
Trang chủ LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần 38 năm 2023 (18/09 - 24/09/2023)

18/09/2023 05:46 - Xem: 258

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

18/09

 

 

 08:00-10:00: Phòng họp A1

Thảo luận xác định nhiệm vụ KHCN hợp tác với huyện Đồng Hỷ

TP: T. Quang (BGH), T. Thảo, C. Minh (KHCN&HTQT), trưởng các khoa: Nông học, CNTY, KTPTNT, Môi trường (trưởng vắng phó thay), C. Tình (CNSH-CNTP).

Thầy Trung, thầy Tâm

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Ba

19/09

 

 

09:00-11:30: Phòng họp A3

Hội nghị Ban Chấp hành CĐ mở rộng V/v xây dựng nghị quyết quý 4/2023 và thống nhất điều lệ, bốc thăm chia bảng các nội dung thi đấu của hội thao CBVC năm 2023

TP: Ủy viên BCHCĐ Trường; CT các CĐBP; UBKT CĐ; GVBM GDTC-Khoa KHCB (Thầy Giang, Thầy Hiển, Thầy Tuấn, Thầy Quang); Thành viên tổ trọng tài và tổ thư ký

Cô Xinh

Đặng Xuân Bình

Thứ Tư

20/09

 

08:00-16:00: PH trực tuyến

Tập huấn giảng viên về sử dụng phần mềm quản lý đào tạo mới. Trực tuyến qua MS TEAM (sáng từ 8h, chiều từ 14h)

Thành phần: Toàn thể giảng viên, phòng thanh tra khảo thí, công ty Nam Việt.

(GV lên lớp buổi sáng sẽ tham gia tập huấn chiều và ngược lại)

CB: Phòng HCTC chuẩn bị phòng họp trực tuyến; TT NN&THƯD tạo lớp học qua MS TEAM và gửi cho các đối tượng tham gia

Phòng Đào tạo chuẩn bị nội dung

Toàn thể Giảng viên

Phòng Đào tạo

 

 10:00-11:00: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, 16, Thuỵ Khuê, Hà Nội

Quyết toán các nhiệm vụ khuyến nông năm 2022 do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia quản lý

TP: BGH, chủ nhiệm và kế toán các nhiệm vụ khuyến nông năm 2022

Thầy Trung, thầy Thắng, cô Xinh, cô Linh

Trung tâm KNQG

 

Thứ Năm

21/09

 

 

 

 08:00-11:00: Phòng họp A3

Góp ý mẫu phiếu khảo sát các bên liên quan

TP: Thành phần: Đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, trung tâm NN&THƯD, TT ƯTCN&HTKN, TT ĐTTNCXH, đại diện BCN các khoa

Thầy Bắc

Nguyễn Chí Hiểu

 

 08:00-11:30: Phòng họp A4

Hội thảo góp ý Quy chế quản lý KHCN

TP: Thành viên Hội đồng Khoa học & Đào tạo, trưởng các khoa, trưởng các viện và trung tâm nghiên cứu, chủ nhiệm các nhiệm vụ KHCN và Thầy cô quan tâm.

Thầy Trung, thầy Tâm và các Thầy, Cô quan tâm

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Sáu

22/09

 

 

 07:30-15:30: Phòng họp A3

Thực hiện Quy trình công tác cán bộ của Khoa Nông Học, VP Chương trình tiên tiến, Viện Lâm nghiệp &PTBV

1. Từ 7:30-8:00 tại PH A3, Nội dung: Hội nghị tập thể lãnh đạo; TP: BTV Đảng ủy, CTHĐT, BGH, Trưởng phòng HCTC

2. Từ 8:00-8:50 tại PH khoa NH, Nội dung: Hội nghị VC & NLĐ khoa NH; TP: toàn thể VC, LĐ Hợp đồng trên 1 năm, CB giảng dạy kiêm nhiệm của đơn vị đang hưởng lương tại trường

3. Từ 9:00-10:00 tại PH A3, Nội dung: Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng; TP: BTV Đảng ủy, CTHĐT, BGH, Trưởng các đơn vị

4. Từ 10:00-11:30 tại PH A3, Nội dung: Hội nghị tập thể lãnh đạo; TP: BTV Đảng ủy, CTHĐT, BGH, Trưởng phòng HCTC

5. Từ 14:00-15:00 tại PH A3, Nội dung: Hội nghị BCH Đảng bộ; TP: BCH Đảng ủy

6. Từ 15:00-15:30 tại PH A3, Nội dung: Hội nghị tập thể lãnh đạo; TP: BTV Đảng ủy, CTHĐT, BGH, Trưởng phòng HCTC

(Chi tiết theo File đính kèm)

Thầy Trung (9:00-10:00 và 14:00-15:00)

Bí thư Đảng ủy

 

 07:30-17:00: GD C

Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ, ngành Phát triển nông thôn và Kinh tế nông nghiệp

TP: Hội đồng theo QĐ của Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

 

Thứ Bảy

23/09

 

 

 07:30-17:00: GD C

Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ, ngành Phát triển nông thôn và Kinh tế nông nghiệp

TP: Hội đồng theo QĐ của Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

 

Chủ Nhật

24/09

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
3 ngành mới tuyển sinh năm 2024