Banner
Trang chủ LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần 41 (10/10 - 16/10/2022)

10/10/2022 06:24 - Xem: 563

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

10/10

 

 

14:00-14:30 Phòng họp Khoa

ND: Họp Lãnh đạo Khoa

TP: Chi ủy, BCN Khoa, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Liên chi

Hà Quang Trung

14:30-15:30 Phòng họp Khoa

ND: Họp Chi bộ

TP: Toàn thể Đảng viên

Hà Quang Trung

15:30-17:00 Phòng họp Khoa

ND: Họp Khoa

TP: Toàn thể CBGV (gồm cả GV kiêm nhiệm)

Hà Quang Trung

Thứ Ba

11/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 08:00-11:00: Phòng họp Khoa Kinh tế và PTNT

Seminar 1: Tổng quan Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, người trình bày Hà Quang Trung

Seminar 2: Một số chính sách xây dựng nông thôn mới, người trình bày Nguyễn Văn Tâm

Seminar 3: Phát triển sản phẩm OCOP hướng đi cần thiết cho Hợp tác xã, người trình bày Trần Thị Ngọc

Seminar 4: Định hướng tư vấn phát triển sản phẩm OCOP và phát triển Hợp tác xã, người trình bày Nguyễn Mạnh Thắng

TP: Toàn thể CBGV khoa Kinh tế và PTNT và những người quan tâm

Hà Quang Trung

 

 14:00-14:30: Phòng họp Khoa KT&PTNT

Công bố Quyết định về công tác tổ chức cán bộ.

 TP: Hiệu trưởng, Trưởng phòng HC-TC, toàn thể viên chức, người lao động Khoa KT&PTNT

Nguyễn Hưng Quang

 

14:30-17:00: Phòng họp Khoa KT&PTNT

Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng các bộ môn Khoa KT&PTNT

TP: Tổ công tác (theo QĐ); BCU, BCN Khoa KT&PTNT; toàn thể CBVC các bộ môn (kể cả GV kiêm nhiệm hưởng lương Trường)

Hà Quang Trung

 

Thứ Tư

12/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00-16:00: Trực tuyến qua MS Team

Hội thảo quốc tế: "Reduced Inequalities". This workshop will explore research into SDG10: Reduced Inequalities. A brief overview of the SDG area KPIs and research will be provided, followed by a talk by a guest speaker with expertise in innovation related to inequality focused research. The breakout sessions will provide the partners with the opportunity to map out those KPIs that they believe they can support with research and create research groups around at their HEIs. Where relevant, partners will propose paper ideas and publication strategies that can be fed into the Peer review College. Specific areas of focus include: a) Income generation for the most deprived (top 40%), b)Empowerment of the disadvantaged, c)Equal opportunities and pay, d) Migration/refugee support.

- Ngôn ngữ: tiếng Anh

- Thành phần: giảng viên và sinh viên quan tâm

 

Đại học Northampton (UK)

 

 19:30-21:30: Phòng họp A4

Tổng kết năm học 2021-2022 Khoa Kinh tế và PTNT (phần sinh viên)

TP: Đại diện BGH, lãnh đạo các phòng chức năng, TT NN-TH, TT UTCN&HTKN, TT ĐT&PTQT

CBGV và sinh viên toàn Khoa

Cù Ngọc Bắc

 

Thứ Năm

13/10

 

 

 

 08:00-11:00: Phòng họp A3

Hội nghị tổng kết công tác GVCN-CVHT năm học 2021-2022

TP: BGH (Thầy Hiểu); Đại diện BCN các Khoa và VPCTTT; Toàn thể GVCN-CVHT các lớp; Đại diện LĐ các Phòng; P. CTHSSV (LĐ và CV phụ trách: Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023); Đại diện LĐ ĐTN-HSV

Nguyễn Chí Hiểu

 

Thứ Sáu

14/10

 

 

08:00-10:00: Phòng họp A4

Lễ khai giảng năm học 2022-2023; Công bố đạt chuẩn kiểm định chất lượng 03 CTĐT 

TP: HĐT; Ban Giám hiệu; Đại diện lãnh đạo các đơn vị; Chủ tịch công đoàn; Bí thư đoàn thanh niên; Chủ tịch Hội sinh viên; Đại diện lãnh đạo khoa, nhóm viết báo cáo; Ban cán sự các lớp (K51, K52,K53,K54); các sinh viên được nhận học bổng K53 và K54 (các khoa thông báo cho SV tham dự đầy đủ theo đúng thành phần). 

Lưu ý: Trang phục: nam: áo trắng thắt cavat; nữ: áo dài;  VPCTTT: Cử 10 sinh viên quốc tế tham dự

Phân công chuẩn bị: Theo Thông báo đã gửi các đơn vị

Thầy Bắc

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Bảy

15/10

 

08:00-17:00: Nhà Thể thao ĐHNL

Khai mạc Hội thao CBVC Trường ĐHNL năm 2022

Tổ chức thi đấu môn Cầu lông

TP: CTHĐT (Thầy Hùng); Ban Giám hiệu (Thầy Quang, Thầy Hiểu, Thầy Hưng); LĐ các đơn vị và tổ chức đoàn thể; Các đội tuyển và VĐV tham gia thi đấu (Theo lịch thi đấu); Tổ trọng tài và tổ thư ký (Theo lịch phân công); CBVC toàn trường; P. HCTC (Hỗ trợ khánh tiết, làm biển tên các đơn vị, phối hợp cử cán bộ phục vụ trang âm, bài hát Quốc ca); P. QTPV (Hỗ trợ điện nước. VSMT và cử cán bộ dự phòng mất điện lưới TPTN); P. CTHSSV (ANTT)

BTC Hội thao CBVC 2022

 

Chủ Nhật

16/10

 - 15:00-17:30: Phòng họp A4

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn TN - Hội SV năm học 2021-2022

TP: - Đại diện BGH Nhà trường (Thầy Hiểu);

- Đại diện Phòng CTHSSV;

- Khách mời;

- BCH Đoàn TN - Hội SV;

- Bí thư các Liên chi;

- Sinh viên được khen thưởng.

Trần Hải Đăng

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
3 ngành mới tuyển sinh năm 2024