Banner
Trang chủ LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần 49 (04/12 - 10/12/2023)

04/12/2023 06:41 - Xem: 369

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

04/12

8:30-11:00 Văn phòng Khoa

ND: Kiểm điểm Đảng viên năm 2023

TP: Toàn thể Đảng viên

Hà Quang Trung

Thứ Ba

05/12

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-11:30: Tại các đơn vị

Kiểm kê tài sản tại các đơn vị

Khoa KT&PTNT, Khoa Cơ bản, TT Hacen, TTTNMTMN.(Khoa CNSH&CNTP tầng 2 Khoa NH cũ)

TP: Phòng QT-PV ( Ông Hiếu, Bà Hiền, Bà Vân, Bà Mai) Phòng KH-TC ( Bà Hương, ông Phước, ông Dương) lãnh đạo phụ trách và chuyên viên quản lý tài sản của đơn vị.

Thầy Bắc, cô Thủy

Nguyễn Thanh Hiếu

 

09:00-11:30: Phòng họp A3

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xây dựng nghị quyết tháng 12/2023 và kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023

TP: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ

Thầy Trung

Nguyễn Thế Hùng

 

 14:30-16:00: Phòng họp A3

Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong Đảng bộ năm 2023

TP: BCH Đảng bộ; Bí thư (Phó bí thư phụ trách) các chi bộ; Trưởng các đơn vị và các tổ chức đoàn thể

Thầy Trung

Nguyễn Thế Hùng

 

16:00-18:00: Phòng họp A3

Họp giao ban công tác tháng 12/2023

TP: BTĐU, CTHĐT, BGH, Trưởng các đơn vị, tổ chức, đoàn thể

CB: Phòng HCTC

Thầy Trung

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Tư

06/12

 

 

Thứ Năm

07/12

 

 

 

08:00-11:00: Phòng họp A3

Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2023, kế hoạch tuyển sinh năm 2024.

TP: HĐT (thầy Hùng); BGH; Trưởng phó các đơn vị.

CB: Phòng Đào tạo; trung tâm TT và TS; TT ĐT theo nhu cầu xã hội.

Thầy Trung, thầy Bắc, thầy Tâm

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Sáu

08/12

 

 

 

 

 

 

09:00-11:00: Phòng họp A1

Hội đồng bảo vệ bài luận tổng quan của NCS Nguyễn Đức Quang, ngành Phát triển nông thôn

TP: Theo quyết định của Hiệu trưởng (thầy Trung, cô Hồng, cô Tâm, cô Giang, cô Ngọc)

Phòng Đào tạo

 

 14:00-16:00: Phòng họp A3

Hội nghị tổng kết giai đoạn 1 về công tác đào tạo từ xa

TP: HĐT (Thầy Hùng); BGH; Trưởng các phòng; Trưởng các khoa + VPCTTT; GĐ TT TS và TT; Bộ phận từ xa (phòng ĐT) và các thành viên Công ty AUM

Thầy Trung

Nguyễn Hưng Quang

 

14:00-17:00: Phòng họp A1

Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp Bộ (trừ Bộ GD&ĐT), cấp Tỉnh, cấp Đại học 6 tháng cuối năm

TP: BGH (T. Quang), phòng KHCN&HTQT (T. Thảo, C. Minh, T. Hòa), phòng KH-TC (C. Hương), phòng QT-PV (T. Hải), Chủ nhiệm và kế toán nhiệm vụ

(Chủ nhiệm nhiệm vụ chuẩn bị đầy đủ báo cáo tiến độ, minh chứng liên quan, nhật ký theo dõi, hồ sơ tài chính)

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Bảy

09/12

 

 

Chủ Nhật

10/12

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
3 ngành mới tuyển sinh năm 2024