Banner
Trang chủ LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần 50 (11/12 - 17/12/2023)

11/12/2023 06:32 - Xem: 305

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

11/12

 

 

 

 

 

 

8:30-11:00 Phòng họp Khoa

ND: Họp Khoa

TP: Toàn thể CBGV (cả GV kiêm nhiệm)

Hà Quang Trung

 14:00-15:00: Phòng họp A3

Họp Hội đồng KH&ĐT v/v Xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2023

TP: Thành viên Hội đồng KH & ĐT, Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng HCTC

Nguyễn Hưng Quang

 

 14:00-16:30: Phòng họp A1

Họp giao ban Đoàn TN - Hội SV trường tháng 12/2023

TP: - BCH Đoàn trường;

- BCH Hội SV trường;

- Bí thư, phó bí thư các Liên chi;

- Liên chi Hội trưởng các Liên chi.

Trần Hải Đăng

 

Thứ Ba

12/12

08:00-10:30: Phòng họp A4

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP: Ban Chấp hành Đảng bộ; CT HĐT; Ban Giám hiệu; Trưởng/Phó Trưởng đơn vị phụ trách đơn vị; Trưởng các tổ chức đoàn thể; Bí thư/Phó bí thư phụ trách chi bộ

Thầy Trung, thầy Bắc, thầy Tâm

Nguyễn Thế Hùng

Thứ Tư

13/12

07:30-11:30: Phòng họp A3; A4

Hội nghị thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý, Nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 năm 2023 (lần 2)

*07h30-09h30: Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường (lần 1)

- Địa điểm: PH A3

- TP: Tập thể lãnh đạo Trường, Tổ công tác, Tổ phục vụ theo QĐ số 112-QĐ/ĐU ngày 14/11/2023

*09h30-10h30: Hội nghị cán bộ chủ chốt

- Địa điểm: PH A4

- TP: Ban Chấp hành Đảng bộ; Thành viên HĐT (là cán bộ, viên chức trong Trường); BGH; Trưởng các tổ chức đoàn thể (CĐ, ĐTN, HCCB); Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; Kế toán trưởng; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; Tổ công tác; tổ phục vụ

Thầy Trung, thầy Bắc, thầy Tâm

*10h30-11h00: Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng

- Địa điểm: PH A3

- TP: Ban Chấp hành Đảng bộ; Tổ công tác; Tổ phục vụ

Thầy Trung

*11h00-11h30: Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường (lần 2)

- Địa điểm: PH A3

- TP: Tập thể lãnh đạo Trường; Tổ công tác; Tổ phục vụ

Nguyễn Thế Hùng

 

Thứ Năm

14/12

 

 

 

 

 

 

08:30-10:00: Phòng họp A1

Thảo luận hợp tác và ký MoU với Đại học Hiroshima (HU)

TP:

- HU: Prof. Mitsuo Ochi, President, Prof. Shinji Kaneko, Executive Vice President for Global Initiatives, Prof. Masayuki Shimada, Dean of the School of Applied Biological Science, Prof. Tran Dang Xuan, Professor, the IDEC Institute, Dr. Nguyen Van Quan, Researcher, Graduate School of Integrated Sciences for Life, Ms. Yu Watanabe, Senior Staff, International Office

- TUAF: T. Hùng, T. Quang (Lãnh đạo trường), C. Thảo (ITC), C. Dương, C. Huyền (CTTT), C. Ngọc (KT&PTNT), T. Dương Đoàn (TT BĐKH), C. Trần Hà (LN & PTBV),  T. Thăng (CNTY), T. Thảo, C. Giang (KHCN&HTQT)

Cô Bích Ngọc

Nguyễn Hưng Quang

 

10:00-10:30: Trung tâm NCCTTƯV biến đổi khí hậu

Đoàn Đại học Hiroshima thăm quan Trung tâm NCCTTƯV Biến đổi khí hậu

TP:

- HU: Prof. Mitsuo Ochi, President, Prof. Shinji Kaneko, Executive Vice President for Global Initiatives, Prof. Masayuki Shimada, Dean of the School of Applied Biological Science, Prof. Tran Dang Xuan, Professor, the IDEC Institute, Dr. Nguyen Van Quan, Researcher, Graduate School of Integrated Sciences for Life, Ms. Yu Watanabe, Senior Staff, International Office

- TUAF: T. Hùng, T. Quang (Lãnh đạo trường), C. Thảo (ITC), C. Ngọc (KT & PTNT), T. Thảo (KHCN & HTQT), lãnh đạo và cán bộ Trung tâm NCCTTƯV Biến đổi khí hậu

Cô Bích Ngọc

Dương Văn Cường

 

10:30-10:45: Nhà khách

Đoàn Đại học Hiroshima thăm quan Nhà khách

TP:

- HU: Prof. Mitsuo Ochi, President, Prof. Shinji Kaneko, Executive Vice President for Global Initiatives, Prof. Masayuki Shimada, Dean of the School of Applied Biological Science, Prof. Tran Dang Xuan, Professor, the IDEC Institute, Dr. Nguyen Van Quan, Researcher, Graduate School of Integrated Sciences for Life, Ms. Yu Watanabe, Senior Staff, International Office

- TUAF: T. Hùng, T. Quang (Lãnh đạo trường), C. Thảo (ITC), C. Ngọc (KT & PTNT), T. Thảo (KHCN & HTQT), lãnh đạo và cán bộ Văn phòng CTTT

Cô Bích Ngọc

Đào Thị Thanh Huyền

 

 10:45-11:00: Trung tâm Đào tạo & Phát triển quốc tế

Đoàn Đại học Hiroshima thăm quan Trung tâm Đào tạo và Phát triển quốc tế

TP:

- HU: Prof. Mitsuo Ochi, President, Prof. Shinji Kaneko, Executive Vice President for Global Initiatives, Prof. Masayuki Shimada, Dean of the School of Applied Biological Science, Prof. Tran Dang Xuan, Professor, the IDEC Institute, Dr. Nguyen Van Quan, Researcher, Graduate School of Integrated Sciences for Life, Ms. Yu Watanabe, Senior Staff, International Office

- TUAF: T. Hùng, T. Quang (Lãnh đạo trường), C. Thảo (ITC), C. Ngọc (KT & PTNT), T. Thảo (KHCN & HTQT), lãnh đạo và cán bộ Trung tâm  Đào tạo và Phát triển quốc tế

Cô Bích Ngọc

Hoàng Thị Bích Thảo

 

 - 11:00-11:30: Viện LN & PTBV

Đoàn Đại học Hiroshima thăm quan Viện Lâm nghiệp & Phát triển bền vững

TP:

- HU: Prof. Mitsuo Ochi, President, Prof. Shinji Kaneko, Executive Vice President for Global Initiatives, Prof. Masayuki Shimada, Dean of the School of Applied Biological Science, Prof. Tran Dang Xuan, Professor, the IDEC Institute, Dr. Nguyen Van Quan, Researcher, Graduate School of Integrated Sciences for Life, Ms. Yu Watanabe, Senior Staff, International Office

- TUAF: T. Hùng, T. Quang (Lãnh đạo trường), C. Thảo (ITC), C. Ngọc (KT & PTNT), T. Thảo (KHCN & HTQT), lãnh đạo và cán bộ Viện LN & PTBV

Cô Bích Ngọc

Trần Thị Thu Hà

 

 - 14:00-17:30: Trung tâm HN ĐHTN

Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2024 của Đảng bộ ĐHTN

TP: Ban Chấp hành Đảng bộ; CT HĐT; BGH; Trưởng các tổ chức đoàn thể (CĐ, ĐTN, HCCB); Bí thư chi bộ trực thuộc; Cán bộ VPĐU; Đảng viên được khen thưởng (đ/c Quý; đ/c Đăng)

Thầy Trung

ĐHTN

 

Thứ Sáu

15/12

 

 

 

 

 

 

 09:00-11:00: Bộ GD & ĐT

Họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Hiroshima

TP: T. Hùng (HĐT), T. Thảo (KHCN & HTQT), C. Ngọc (KT&PTNT)

Cô Bích Ngọc

Bộ GD&ĐT

 

09:00-11:30: Phòng họp A1

Hội đồng bảo vệ Chuyên đề tiến sĩ của NCS Nguyễn Đức Quang, ngành Phát triển nông thôn

TP: Theo Quyết định của Hiệu trưởng (Thầy Trung, cô Hồng, cô Tâm, cô Xinh, cô Giang)

Phòng Đào tạo

 

 14:00-16:00: Bộ NN&PTNT

Họp với Bộ NN&PTNT và Đại học Hiroshima

TP: T. Hùng (HĐT), T. Thảo (KHCN & HTQT), C. Ngọc (KT&PTNT)

Cô Bích Ngọc

Bộ NN&PTNT

 

14:00-17:00: Phòng họp A3

Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Kế toán

TP: Hội đồng theo QĐ của Hiêu trưởng

CB: Phòng Đào tạo; Khoa KT&PTNT

Phòng Đào tạo

 

20:00-21:30: Phòng họp A4

Chiếu phim điện ảnh 915

TP: - BCH Đoàn trường; BCH HSV trường;

- BCH Liên chi đoàn, Liên chi Hội;

- Bí thư, lớp trưởng các chi đoàn, chi Hội;

- Giảng viên và sinh viên quan tâm

Trần Hải Đăng

 

Thứ Bảy

16/12

18:30-21:30: Phòng họp A4

Chương trình Kỷ niệm 07 năm thành lập CLB Văn nghệ xung kích trường Đại học Nông Lâm

TP: BCH Đoàn TN - Hội SV trường

Đại biểu theo giấy mời

BCH Đoàn TN - Hội SV trường

 

Chủ Nhật

17/12

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
3 ngành mới tuyển sinh năm 2024