Banner
Trang chủ LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần 49 (05/12 - 11/12/2022)

05/12/2022 06:35 - Xem: 437

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

05/12

 

 

 

 

 

 

08:00-17:00: Trung tâm HN ĐHTN

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

TP: - BCH Đảng bộ; Chủ tịch HĐT, BGH, Bí thư các chi bộ

Thầy Trung

ĐHTN

 

14:00-15:00: Phòng họp A3

Đánh giá đồng cấp Trường Đại học Nông Lâm

Trao đổi giữa Đoàn đánh giá đồng cấp với lãnh đạo Nhà trường

TP: Thành phần: Chủ tịch Hội đồng Trường, Ban giám hiệu

Nguyễn Chí Hiểu

 

Thứ Ba

06/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00-11:00: Phòng họp Khoa Kinh tế và PTNT

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, Đảng viên năm 2022

TP: Toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế và PTNT

Hà Quang Trung

 

08:00-11:00: Phòng họp A4

Ngày hội Havest Day - Tìm hiểu Mô hình Kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp 

TP:

- VP CTTT và sinh viên

- Đại biểu và học viên tham dự chương trình TUAF Work Immersion 2022 

- Giảng viên và sinh viên trong trường có quan tâm

Lý Thị Thuỳ Dương

 

08:00-11:00: Tại các đơn vị

Kiểm kê tài sản tại các đơn vị

- Khoa KT&PTNT, Khoa Cơ bản, TT Hacen, TTTNMTMN

TP: TP: TP: Phòng QT-PV ( Ông Hải, Bà Hiền, Bà Vân, Bà Mai) Phòng KH-TC ( Bà Hương, ông Phước, ông Dương) lãnh đạo phụ trách và chuyên viên quản lý tài sản của đơn vị.;

Thầy Bắc, cô Thủy

Nguyễn Công Hải

 

13:30 - 17:30: Phòng họp Khoa Kinh tế và PTNT (Bổ sung)

Seminar Khoa Kinh tế và PTNT

1- Ths. Bùi Thị Minh Hà (13h30-14h30): Tổn thương sinh kế do biến đổi khí hậu

2- TS. Hồ Lương Xinh (14h30-15h30): Một số nội dung mới trong chương trình du lịch nông thôn giai đoạn 2021-2025

3- TS. Hà Thị Hòa (15h30-16h30): ATTP và Kiểm dịch trái cây tươi xuất khẩu sang Trung Quốc

4- Ths. Đặng Thị Bích Huệ (16h30-17h30): Biến đổi khí hậu và những thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2021.

TP: Toàn thể CBGV Khoa Kinh tế và PTNT và những người quan tâm;

Nguyễn Văn Tâm

08:00-17:00: Trung tâm HN ĐHTN

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

TP: BCH Đảng bộ; Chủ tịch HĐT; BGH; Bí thư các chi bộ

ĐHTN

 

Thứ Tư

07/12

 

 

Thứ Năm

08/12

 

 

 

07:30-08:30: Phòng họp A3

Họp tập thể lãnh đạo xây dựng nghị quyết tháng 12/2022

Nguyễn Thế Hùng

08:30-11:30: Phòng họp A3

Họp BCH Đảng bộ xây dựng nghị quyết tháng 12/2022 và kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý

Thầy Trung

Nguyễn Thế Hùng

 

14:00-16:00: Phòng họp A3

Họp giao ban công tác tháng 12 năm 2022

TP: CTHĐT, BGH, Trưởng các tổ chức đoàn thể, Trưởng các đơn vị, Kế toán trưởng

Thầy Trung

Nguyễn Chí Hiểu

 

Thứ Sáu

09/12

 

 

 

 

07:30-11:30: Phòng họp A3

Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022

TP: BCH Đảng bộ, bí thư các chi bộ, trưởng các đơn vị và các tổ chức đoàn thể

Thầy Trung

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A4

Hội nghị đào tạo vừa làm vừa học trong tình hình mới

TP: Thành phần:

- Đại diện các đơn vị liên kết (theo Giấy mời)

- CT HĐT; BGH; Trưởng,phó các phòng; BCN/BGĐ + Trưởng, phó các bộ môn + Trợ lý giáo vụ, khảo thí các khoa, TT NN - THUD; BGĐ TT Tuyển sinh và truyền thông, BGĐ Trung tâm đào tạo phát triển quốc tế.

Chuẩn bị: Trung tâm đào tạo theo NCXH

Thầy Trung, thầy Bắc, thầy Tâm, thầy An, cô Hồng, cô Tâm, thầy Lâm, cô Hiền, cô Hà, thầy Tú

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Bảy

10/12

 

 

Chủ Nhật

11/12

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
3 ngành mới tuyển sinh năm 2024