Banner
Trang chủ THÔNG BÁO

Thông báo V/v bảo vệ khoá luận khoá 43 khoa Kinh tế & PTNT

02/06/2015 16:24 - Xem: 1087
Khoa Kinh tế & PTNT xin thông báo tới toàn thể sinh viên khoá 43 kế hoạch bảo vệ khoá luận như sau:

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA: KINH TẾ & PTNT                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       

 

THÔNG BÁO

Về việc bảo vệ khoá luận khoá 43 khoa Kinh tế & PTNT

Khoa Kinh tế & PTNT xin thông báo tới toàn thể sinh viên khoá 43 kế hoạch bảo vệ khoá luận như sau:

1. Thời gian bảo vệ: thứ tư (ngày 10) và thứ năm (ngày 11) tháng 6 năm 2015

Ngành KTNN: 88 sinh viên: thứ tư, ngày 10/6/2015 (sáng bắt đầu từ 7h, chiều bắt đầu từ 13h30).

- Ngành PNTN 37 và ngành KN 65 sinh viên: thứ năm, ngày 11/6/2015 (sáng bắt đầu từ 7h, chiều bắt đầu từ 13h30).

2. Địa điểm: Giảng đường D (9 phòng)

3. Nộp quyển:

- Ngày bảo vệ sinh viên có trách nhiệm gửi 3 (ba) quyển khóa luận và các tài liệu, số liệu thô thu thập được trong quá trình thực hiện đề tài cho thư ký của tiểu ban mình.

- Quyển khóa luận chỉ cần đóng bìa bình thường, không cần đóng bìa cứng hoặc nilông, vì còn sửa chữa sai sót sau khi chấm Hội đồng.

- Số liệu thô yêu cầu đóng thành quyển, bìa ghi tên tác giả, tên đề tài; thứ tự sắp xếp số liệu thứ cấp, thứ liệu sơ cấp.

4. Thời gian bảo vệ:

 Thời gian để sinh viên trình bày tóm tắt báo cáo khóa luận không vượt quá 10 phút.

 

Nguồn: Khoa KT&PTNT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
3 ngành mới tuyển sinh năm 2024