Banner
Trang chủ TIN TỨC & SỰ KIỆN Hoạt động đào tạo

Thông báo V/v Cung cấp minh chứng phục vụ công tác đánh giá trường đại học

12/09/2016 00:00 - Xem: 576
Nhà trường ban hành thông báo gửi lãnh đạo các khoa chuyên môn và các cán bộ viê chức về việc cung cấp các minh chứng phục vụ công tác đánh giá trường đại học. Các đơn vị tập hợp các minh chứng (giảng viên kiêm nghiệm nộp về khoa chuyên môn) và nộp lại bộ phận TCCB trước ngày 22/9/2016.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN