Banner
Trang chủ TIN TỨC & SỰ KIỆN Công tác Đảng
Lễ kết nạp đảng viên mới - Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

Lễ kết nạp đảng viên mới - Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

Căn cứ vào Nghị quyết số 43-NQ/CB ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Chi bộ Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn về việc đề nghị kết nạp đảng quần chúng Trần Thị Ngọc Bích. Ngày 19/10/2022 vào lúc 14:00, tại văn phòng Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn đã long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Trần Thị Ngọc Bích, sinh viên lớp K50-KTNN, với sự tham gia của Ban chi uỷ - Ban chủ nhiệm khoa và hơn 20 Đảng viên khoa KT&PTNT.

Xem thêm