Banner
Trang chủ CỰU SINH VIÊN Danh sách sinh viên các Khóa

Danh sách cựu sinh viên khóa 10

06/06/2021 11:50 - Xem: 776

DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN 10 KHOA KINH TẾ & PTNT

TT

Họ và tên

Khóa

Ngành

Đơn vị từng công tác và đang làm việc

1

Hoàng Văn An

10

Kinh tế

Đảng ủy khối cơ quan tỉnh, Nguyên GĐ Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang

2

Đỗ Thị Bắc

10

Kinh tế

ĐH KT&QTKD-TN

3

Lê Xuân Bẩy

10

Kinh tế

Phú Bình

4

Lê Biên

10

Kinh tế

 

5

Nguyễn Văn Chín

10

Kinh tế

 

6

Nguyễn Văn Chống

10

Kinh tế

 

7

Hoàng Đức Chuẩn

10

Kinh tế

 

8

Phạm Thị Đàm

10

Kinh tế

 

9

Hoàng Văn Đạm

10

Kinh tế

 

10

Trần Thị Anh Đào

10

Kinh tế

 

11

Hoàng Văn Đông

10

Kinh tế

 

12

Hà Phúc Dự

10

Kinh tế

UBND - Chiêm hoá - TQ

13

Trần Thị Dự

10

Kinh tế

 

14

Khổng Thi Dung

10

Kinh tế

TP LẠng Son

15

Lương Tiến Dũng

10

Kinh tế

 

16

Ma Thị Đương

10

Kinh tế

 

17

Đặng Thị Hà

10

Kinh tế

 

18

Lê Thanh Hà

10

Kinh tế

 

19

Nông Văn Hà

10

Kinh tế

 

20

Hoàng Tuấn Hạnh

10

Kinh tế

 

21

Doanh Thiếu Hiến

10

Kinh tế

 

22

Vũ Văn Hoạch

10

Kinh tế

 

23

Doanh Thắng Hoằng

10

Kinh tế

 

24

Trần Trung Hoằng

10

Kinh tế

 

25

Đặng Văn Hòe

10

Kinh tế

 

26

Đặng Thị Hợi

10

Kinh tế

Nghệ An

27

Hoàng Văn Hùng

10

Kinh tế

Viện kiểm soát Tối cao

28

Phạm Mạnh Hùng

10

Kinh tế

 

29

Phạm Quốc Hùng

10

Kinh tế

 

30

Nguyễn Thị Minh Hường

10

Kinh tế

 

31

Trần Thị Kim Huyền

10

Kinh tế

 

32

Hoàng Ngọc Khanh

10

Kinh tế

 

33

Ngô Bá Khoa

10

Kinh tế

 

34

Nguyễn Văn Khoát

10

Kinh tế

 

35

Đặng Xuân Khôi

10

Kinh tế

 

36

Trương văn Kiểm

10

Kinh tế

Đại Từ - Thái Nguyên

37

TRần Văn Lai

10

Kinh tế

 

38

Ngô Thị Lan

10

Kinh tế

 

39

Bùi Văn Lịch

10

Kinh tế

 

40

Nguyễn Thị Thái Liêm

10

Kinh tế

 

41

Bế Viết Linh

10

Kinh tế

 

42

Nguyễn Sông Lô

10

Kinh tế

 

43

Bùi Văn Loan

10

Kinh tế

 

44

Nguyên Xuân Loan

10

Kinh tế

 

45

Trần Văn Lợi

10

Kinh tế

 

46

Chu Thế Minh

10

Kinh tế

 

47

Đinh Thị Minh

10

Kinh tế

 

48

Dương Thu Minh

10

Kinh tế

 

49

Ngô Thượng Minh

10

Kinh tế

 

50

Lê Văn Mộng

10

Kinh tế

 

51

Tạ Quang Ngãi

10

Kinh tế

 

52

Hoàng Văn Ngào

10

Kinh tế

 

53

Nông Xuân Ngào

10

Kinh tế

 

54

Hà Văn Ngọc

10

Kinh tế

 

55

Nguyễn Thị Khánh Ngọc

10

Kinh tế

 

56

Lê Nhân

10

Kinh tế

 

57

Hoàng Quang Nhật

10

Kinh tế

 

58

Đỗ thị Oanh

10

Kinh tế

 

59

Lê Thị Oanh

10

Kinh tế

 

60

Đào Văn Ơn

10

Kinh tế

 

61

Ma Văn Pháo

10

Kinh tế

 

62

Bế Thị Phương

10

Kinh tế

 

63

Lý Thị Phương

10

Kinh tế

 

64

Nghiêm trung quân

10

Kinh tế

 

65

nguyễn Đình Quang

10

Kinh tế

UBND tỉnh Tuyên Quang, nguyên Bí thư huyện uỷ Sơn Dương

66

Trần Xuân Quang

10

Kinh tế

 

67

Hoàng Văn Sáu

10

Kinh tế

 

68

Hoàng Văn Tấn

10

Kinh tế

 

69

Mạc Thị Thà

10

Kinh tế

 

70

Nông Quang Thái

10

Kinh tế

 

71

Chu Quốc Thắng

10

Kinh tế

 

72

Đỗ Trọng Thắng

10

Kinh tế

 

73

Nguyễn Tất Thắng

10

Kinh tế

Mù Căng Chải - Yên Bái

74

Hồ Chí Thanh

10

Kinh tế

Nguyên Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa

75

Trịnh Viết Thanh

10

Kinh tế

 

76

Tạ Văn Thao

10

Kinh tế

 

77

Nông Vĩnh Thời

10

Kinh tế

 

78

Nguyễn Thị Thuẩn

10

Kinh tế

 

79

Đinh Xuân Thủy

10

Kinh tế

 

80

Cầm Bé Tiến

10

Kinh tế

 

81

Nguyễn Quang Tiến

10

Kinh tế

 

82

trương Thị Tiến

10

Kinh tế

 

83

Nguyễn Văn Trong

10

Kinh tế

 

84

Nguyễn Duy Trung

10

Kinh tế

 

85

Trương Văn Tuệ

10

Kinh tế

 

86

Lô Văn Tuyên

10

Kinh tế

 

87

Trần Văn Tuyên

10

Kinh tế

 

88

Trần Văn Tuyến

10

Kinh tế

 

89

Nguyễn Kiều Uyên

10

Kinh tế

 

90

Hà Thiên Văn

10

Kinh tế

 

91

Hoàng Hùng Văn

10

Kinh tế

 

92

Dương Thanh Viết

10

Kinh tế

 

93

Phan Thanh Vụ

10

Kinh tế

Nguyên Phó. Chủ tịch Tuyên Quang

94

Nguyễn Văn Vị

10

Kinh tế

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La, nguyên Chủ nhiệm UB Kinh tế Tỉnh ủy,

95

Bùi Thị Kim Xuân

10

Kinh tế

Bắc Kạn

96

Nguyễn Xuân Loan

10

Kinh tế

CA Tỉnh Thái Nguyên

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN