Banner
Trang chủ LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần 14 năm 2023 (03/04 - 09/04/2023)

03/04/2023 06:27 - Xem: 391

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

03/04

 

08:00-09:00: Phòng họp A3

Họp xét cấp học bổng KKHT học kỳ 2 SV ĐHCQ, năm học 2022-2023

TP: BGH (Thầy Hiểu); Dại diện LĐ các khoa chuyên môn (CNTY, QLTN, MT, LN, CNSH&CNTP, NH, KT&PTNT); Đại diện LĐ phòng ĐT, KHTC, QLCL, CTHSSV; Đại diện LĐ ĐTN, HSV.

Chuẩn bị P. CTHSSV (Báo cáo tổng hợp HBKKHT: Thầy Đỗ Tuấn và Đ/c Dương)

Thầy Bắc

Nguyễn Chí Hiểu

 

Thứ Ba

04/04

 

10:00-11:30: Phòng họp A3

Họp BCH Đảng bộ xây dựng nghị quyết tháng 4/2023

Thầy Trung

Nguyễn Thế Hùng

 

14:00-16:00: Phòng họp A3

Họp giao ban công tác tháng 4/2023

TP: BGH, CT HĐT, Trưởng, Phó các đơn vị, tổ chức đoàn thể

Thầy Trung

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Tư

05/04

 

 

 

 08:00-11:30: Phòng họp A3

Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục

TP: Thành phần: Ban giám hiệu, chủ tịch HĐT, Hội đồng tự đánh giá, nhóm viết báo cáo tiêu chuẩn, tiêu chí

Nguyễn Hưng Quang

 

14:00-14:30 Phòng họp Khoa

ND: Họp Lãnh đạo Khoa

TP: Chi ủy, BCN Khoa, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Liên chi

Hà Quang Trung

14:30-15:15 Phòng họp Khoa

ND: Họp Chi bộ

TP: Toàn thể Đảng viên

Hà Quang Trung

15:15-16:30 Phòng họp Khoa

ND: Họp Khoa

TP: Toàn thể CBGV trong Khoa (cả GV kiêm nhiệm)

Hà Quang Trung

15:15-16:30 Phòng họp Khoa

ND: BCH Công đoàn Khoa

TP: BCH Công đoàn NK 2023-2028, BCH Công đoàn NK 2017-2023

Mời đại diện Chi ủy, BCN Khoa

Hồ Lương Xinh

Thứ Năm

06/04

 

 

 

 

 

 

08:00-11:00: Phòng họp trực tuyến

Định hướng cho sinh viên, cựu sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cựu học viên cao học, nghiên cứu sinh tham gia phỏng vấn

TP: Thành phần: PGS.TS. Trần Văn Điền, TS. Nguyễn Đức Thạnh, các đối tượng theo danh sách đã phân công

Phòng QLCL

 

 08:00-17:30: PH A3, PH A4

Hội nghị thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý, NK 2020-2025 và NK 2025-2030 năm 2023

* 10h00-11h30: Hội nghị cán bộ chủ chốt

- Địa điểm: PH A4

- TP: Ban Chấp hành Đảng bộ; Thành viên Hội đồng Trường (là viên chức trong Trường); BGH; Chủ tịch CĐ Trường; Bí thư ĐTN Trường; Chủ tịch HCCB; Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; Kế toán Trưởng; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; Tổ công tác; Tổ phục vụ.

Thầy Trung, cô Yến, thầy Bắc, thầy Tâm, thầy Thắng

* 14h00-16h00: Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng

- Địa điểm: PH A3

- TP: Ban Chấp hành Đảng bộ, Tổ công tác, Tổ phục vụ

Thầy Trung

Nguyễn Thế Hùng

 

14:00-17:00: Phòng họp A4

Định hướng cho cán bộ của Trường (Lãnh đạo khoa, giảng viên, nhân viên, chuyên viên, kỹ thuật viên, cán bộ đoàn thể) tham gia phỏng vấn

Thành phần: PGS.TS. Trần Văn Điền, TS. Nguyễn Đức Thạnh, các đối tượng theo danh sách đã phân công

Phòng QLCL

 

Thứ Sáu

07/04

 

14:00-17:00: Phòng họp trực tuyến

Định hướng cho nhà sử dụng lao động tham gia phỏng vấn

Thành phần: PGS.TS. Trần Văn Điền, TS. Nguyễn Đức Thạnh, các đối tượng theo danh sách đã phân công

Phòng QLCL

Thứ Bảy

08/04

 

 

Chủ Nhật

09/04

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
3 ngành mới tuyển sinh năm 2024