Banner
Trang chủ LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần 45 (07/11 - 13/11/2022)

07/11/2022 06:29 - Xem: 453

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

07/11

 

 

Thứ Ba

08/11

 

 

Thứ Tư

09/11

08:30-12:00: Phòng họp trực tuyến

Hội thảo quốc tế, chủ đề "Climate action". This workshop will explore research into SDG13: Climate Action. A brief overview of the SDG area KPIs and research will be provided, followed by a talk by a guest speaker with expertise in climate related research. The breakout sessions will provide the partners with the opportunity to map out those KPIs that they believe they can support with research and create research groups around at their HEIs. Where relevant, partners will propose paper ideas and publication strategies that can be fed into the Peer review College. Specific areas of focus include: a. Climate resilience, b. Climate policy development., c. Education and awareness-raising, d. Renewables and community sustainability.

- Thành phần:

+ Các trường đối tác: Ms. Gam Tran, Hội đồng Anh Việt Nam; Prof. Richard Hazenberg, Northampton University, UK; ĐH Kính tế quốc dân;  ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn; Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; ĐH Duy Tân; ĐH Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Nông Lâm Huế.

+ ĐHNL: T. Quang (BGH), T. Thảo, C. Giang (KHCN&HTQT), C. Dương, C. Tuyết (CTTT), T. Minh (QLTN); Thầy cô và sinh viên quan tâm

Chuẩn bị: Phòng KHCN & HTQT chuẩn bị nội dung và hậu cần; Phòng HCTC trực kỹ thuật phòng họp trực tuyến

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Năm

10/11

 

8:00-10:00 Phòng họp Khoa Kinh tế & PTNT (Bổ sung)

Seminar, chuyên đề: "Blended learning: Benefits and Challenges".

Trình bày: TS. Dương Hoài An

Thành phần: Toàn thể CBGV Khoa Kinh tế và PTNT và những người quan tâm.

Nguyễn Văn Tâm

14:00-14:30 Phòng họp Khoa

ND: Họp lãnh đạo Khoa

TP: Ban chi ủy, BCN khoa, Chủ tịch công đoàn, Bí thư liên chi

Hà Quang Trung

14:30-15:30 Phòng họp Khoa

ND: Họp Chi bộ

TP: Toàn thể Đảng viên

Hà Quang Trung

15:30-17:00 Phòng họp Khoa

ND: Họp Khoa

TP: CBGV trong Khoa (bao gồm cả GV kiêm nhiệm)

Hà Quang Trung

Thứ Sáu

11/11

08:00-11:00: Phòng họp Khoa KT&PTNT

Công bố Quyết định Bổ nhiệm Trưởng Bộ môn và thực hiện quy trình Bổ nhiệm Phó trưởng Bộ môn của Khoa Kinh tế & PTNT

Toàn thể CBGV (bao gồm cả GV kiêm nhiệm)

Tổ công tác theo QĐ của Hiệu trưởng

 

Thứ Bảy

12/11

 

 

Chủ Nhật

13/11

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
3 ngành mới tuyển sinh năm 2024