Banner
Trang chủ LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần 52 (25/12 - 31/12/2023)

25/12/2023 06:36 - Xem: 197

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

25/12

 

14:00-16:00: Phòng họp A3

Họp triển khai xây dựng Đề án mở ngành đào tạo mới

TP: Theo Quyết định của Hiệu trưởng: BGH (thầy Hiểu; Phòng ĐT (thầy Thơ, cô An, thầy Hòa); cô Hiền (khoa KT&PTNT); cô Toàn (TTNN và THƯD); cô Nhung (khoa KHCB); thầy Ngọc Anh, thầy Trung, cô Mai Anh (khoa QLTN)

Cô Vũ Hiền

Nguyễn Chí Hiểu

 

Thứ Ba

26/12

 

 

 

08:00-11:00: Phòng họp A1

Họp Hội đồng thẩm định các điều kiện mở ngành học mới: Tài chính - Kế toán

TP: Hội đồng theo QĐ của Hiệu trưởng: Thầy Hiểu BGH), thầy Thơ (ĐT), thầy Tính (HCTC), cô Minh (P.KH&HTQT), Ô. Hiếu (QTPV).

Khoa KT&PTNT chuẩn bị báo cáo và minh chứng theo hệ thống biểu quy định.

Thầy Trung, cô Hồng, thầy Thắng, cô Tâm và các thành viên trong tổ viết đề án mở ngành TC-KT

Nguyễn Chí Hiểu

 

 8:30-11:30: Phòng họp A3

Hội nghị BCH CĐ mở rộng V/v tổng kết công tác CĐ năm 2023; xây dựng kế hoạch CĐ năm 2024; nghị quyết CĐ quý 1/2024

TP: BCHCĐ trường; CT các CĐBP (Trưởng vắng Phó thay); UBKTCĐ

Cô Xinh

Đặng Xuân Bình

 

Thứ Tư

27/12

 

10:00-11:00: Phòng họp A3

Hội đồng xét tuyển sinh hệ đào tạo từ xa (đợt tháng 12/2023)

TP: Hội đồng theo QĐ của Hiệu trưởng: Thầy Quang, thầy Hiểu; thầy Thơ, cô Huệ, cô Lan, thầy Bình, cô Hà; Trưởng các khoa: Nông học; CNSH&CNTP; QLTN; Môi trường; KT&PTNT

Thầy Tâm

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Năm

28/12

 

 

08:00-11:00: Phòng họp A3

Triển khai công tác Truyền thông & tuyển sinh năm 2024

TP: BGH, Phòng ĐT, CTHSSV, Trưởng các khoa CM, CBGV làm công tác truyền thông & tuyển sinh các khoa, các Viện, Trung tâm thuộc và trực thuộc trường.

Thầy Tâm và tổ tư vấn tuyển sinh

Nguyễn Hưng Quang

 

 08:00-11:30: Phòng họp A1

Tập huấn nghiệp vụ CĐ năm 2023; Tuyên truyền kết quả đại hội CĐ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028

TP: BCHCĐ trường và BCH CĐBP nhiệm kỳ 2023-2028; UBKTCĐ

Cô Xinh, cô Ngọc, thầy Lâm

Đặng Xuân Bình

 

Thứ Sáu

29/12

 

 

09:00-11:30: Phòng họp A3

Họp thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường thẩm định đề án mở ngành đào tạo trình độ Đại học: Tài chính - Kế toán

TP: Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo (Thầy Quang, thầy Hùng, thầy Hiểu, cô Phúc, thầy Thơ, thầy Thảo, cô Hằng, cô Lan,cô Hà).

Khoa KT&PTNT chuẩn bị báo cáo

Thầy Trung, cô Hồng, thầy Thắng, cô Tâm và các thành viên trong tổ viết đề án mở ngành TC-KT

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Bảy

30/12

 

 

Chủ Nhật

31/12

 

 

 

THÔNG BÁO

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
3 ngành mới tuyển sinh năm 2024