Banner
Trang chủ TIN TỨC & SỰ KIỆN

Ngân sách Việt Nam 2015-2016

30/12/2020 22:35 - Xem: 874
Nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch trong việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước; thực hiện các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Chương trình hành động chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ và phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; trên cơ sở các báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội và Nghị quyết của Quốc hội về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 đã được phê duyệt;

http://home.tuaf.edu.vn/gallery/files/Khoa_%20KTPTNT/KTVN%20n%C4%83m%202015.docx

BÀI VIẾT LIÊN QUAN