Banner
Trang chủ CỰU SINH VIÊN Danh sách sinh viên các Khóa

Danh sách cựu sinh viên khóa 12

06/06/2021 11:56 - Xem: 720

DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN 12 KHOA KINH TẾ & PTNT

TT

Họ và tên

Khóa

Ngành

Đơn vị từng công tác và đang làm việc

1

 Lê Thị Tuyết Anh

12

Kinh tế

 

2

Nguyễn Thị Anh

12

Kinh tế

 

3

Nguyễn Thị Bích

12

Kinh tế

 

4

 Lục Văn Bồng

12

Kinh tế

 

5

Nguyễn Văn Bình

12

Kinh tế

 

6

Nông Thị Bền

12

Kinh tế

 

7

Nông Quốc Bình

12

Kinh tế

 

8

Lê Anh Cường

12

Kinh tế

 

9

Chu Văn Cương

12

Kinh tế

 

10

Đinh Tuyết Cương

12

Kinh tế

 

11

 Đào Văn Chất

12

Kinh tế

 

12

Trần Kim Chi

12

Kinh tế

 

13

Đỗ Mạnh Cường

12

Kinh tế

 

14

Hà Văn Dụ

12

Kinh tế

 

15

Nguyễn Văn Dũng

12

Kinh tế

 

16

Phạm Văn Dương

12

Kinh tế

 

17

Lường Văn Duyên

12

Kinh tế

 

18

Nguyễn Văn Định

12

Kinh tế

 

19

Hoàng Văn Được

12

Kinh tế

 

20

Nguyễn Văn Đức

12

Kinh tế

 

21

Nguyễn Văn Dũng

12

Kinh tế

 

22

Hoàng Thị Giáp

12

Kinh tế

 

23

Nguyễn Văn Gia

12

Kinh tế

 

24

Nguyễn Thị Hà

12

Kinh tế

 

25

Nguyễn Duy Hải

12

Kinh tế

 

26

Đào Thanh Hiểu

12

Kinh tế

 

27

Hà Đức Hoan

12

Kinh tế

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái

28

Ngô Xuân Hoàng

12

Kinh tế

 

29

Nguyễn Duy Hùng

12

Kinh tế

 

30

Lê Văn Hùng

12

Kinh tế

 

31

Chẩn Quang Hùng

12

Kinh tế

 

32

Nguyễn Lê Huy

12

Kinh tế

 

33

Vũ Văn Huy

12

Kinh tế

 

34

Nguyễn Thị Minh Huyền

12

Kinh tế

 

35

Lương Văn Hữu

12

Kinh tế

 

36

Bùi Thị Mai Hương

12

Kinh tế

 

37

Hà Doãn Hàn

12

Kinh tế

 

38

Lương Văn Hải

12

Kinh tế

 

39

Nguyễn Tuấn Hiền

12

Kinh tế

 

40

Bế Đăng Hùng

12

Kinh tế

 

41

Vũ Văn Hiển

12

Kinh tế

 

42

Triệu Thị Minh Hồng

12

Kinh tế

 

43

Trần Thanh Hà

12

Kinh tế

 

44

Lê Văn Khôi

12

Kinh tế

 

45

Hoàng Văn Kỷ

12

Kinh tế

 

46

Trần Cao Khải

12

Kinh tế

 

47

Nguyễn Quốc Khánh

12

Kinh tế

 

48

Hoàng Đức Khoa

12

Kinh tế

 

49

Đinh Thị Liên

12

Kinh tế

 

50

Nguyễn Văn Lễ

12

Kinh tế

 

51

Phùng Đức Lợi

12

Kinh tế

 

52

Vũ Đỉnh Lợi

12

Kinh tế

 

53

Phan Thăng Long

12

Kinh tế

 

54

Cao Thị Linh

12

Kinh tế

 

55

Phạm Thị Lý

12

Kinh tế

 

56

Lê Trọng Long

12

Kinh tế

 

57

Trần Văn Lành

12

Kinh tế

 

58

Lê Thị Mai Lâm

12

Kinh tế

 

59

Hoàng Văn Ma

12

Kinh tế

 

60

Nguyễn Văn Minh

12

Kinh tế

 

61

Phạm Tuấn Minh

12

Kinh tế

 

62

Mai Thế Nam

12

Kinh tế

 

63

Nguyễn Xuân Nhất

12

Kinh tế

 

64

Lê Thị Kim Nga

12

Kinh tế

 

65

Đinh Thị Nhương

12

Kinh tế

 

66

Giang Khắc Ninh

12

Kinh tế

 

67

Nguyễn Thị Tố Nga

12

Kinh tế

 

68

Phạm Thị Oanh

12

Kinh tế

 

69

Vũ Thúy Phong

12

Kinh tế

 

70

Nguyễn Đình Phương

12

Kinh tế

 

71

Nguyễn Văn Phấn

12

Kinh tế

 

72

Nguyễn Văn Phong

12

Kinh tế

 

73

Phan Lan Phương

12

Kinh tế

 

74

Nguyễn Dương Quang

12

Kinh tế

 

75

Nguyễn Minh Sơn

12

Kinh tế

 

76

Nguyễn Khắc Sơn

12

Kinh tế

 

77

Tạ Ngọc Sơn

12

Kinh tế

 

78

Lăng Văn Sơn

12

Kinh tế

 

79

Ngô Văn Sơn

12

Kinh tế

 

80

Ma Thị Tơ

12

Kinh tế

 

81

Nông Đức Tú

12

Kinh tế

 

82

Hoàng Văn Thủy

12

Kinh tế

 

83

Lê Cù Thật

12

Kinh tế

 

84

Vũ Văn Tý

12

Kinh tế

 

85

Nguyễn Đình Trung

12

Kinh tế

 

86

Nguyễn Khắc Tân

12

Kinh tế

 

87

Nguyễn Hữu Tặng

12

Kinh tế

 

88

Chu Văn Tuyển

12

Kinh tế

 

89

Mã Thị Xuân Thu

12

Kinh tế

 

90

Đinh Xuân Tân

12

Kinh tế

 

91

Phạm Viết Tiến

12

Kinh tế

 

92

Đinh Văn Tân

12

Kinh tế

 

93

Nguyễn Đình Tuấn

12

Kinh tế

 

94

Vũ Văn Tý

12

Kinh tế

 

95

Bùi Đức Thịnh

12

Kinh tế

 

96

Đặng Văn Tính

12

Kinh tế

 

97

Nguyễn Văn Tỵ

12

Kinh tế

 

98

Đặng Xuân Vinh

12

Kinh tế

 

99

Trần Ngọc Vinh

12

Kinh tế

 

100

Nguyễn Thị Yến

12

Kinh tế

 

101

Lê Thị Luân

12

Kinh tế

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN