Banner
Trang chủ LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần 1 (01/01 - 07/01/2024)

02/01/2024 06:00 - Xem: 298

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

01/01

 

 

Thứ Ba

02/01

 

 

 

 

08:00-11:00: Phòng họp A3

8h-9h: Họp báo cáo tiến độ về xây dựng đề án 02 ngành mới

TP: Thầy Hiểu, thầy Thơ và nhóm xây dựng đề án. Các nhóm báo cáo theo tiến độ.

Cô Vũ Hiền

Nguyễn Chí Hiểu

 

15:30-17:30: Phòng họp A3

Họp BCH Đảng bộ xây dựng nghị quyết tháng 1/2024

Thầy Trung

Nguyễn Thế Hùng

 

 18:30-21:30: Hội trường A

Duyệt văn nghệ Tết cổ truyền Sinh viên dân tộc Mông Thái Nguyên năm 2023

TP: - Ban liên lạc Sinh viên Mông tại Thái Nguyên

- Đại biểu theo giấy mời

- Phòng HCTC: Cho mượn Hội trường A, cử cán bộ hỗ trợ âm thanh

Ban liên lạc Sinh viên Mông tại Thái Nguyên

 

Thứ Tư

03/01

08:00-10:00: Phòng họp A3

Họp giao ban công tác tháng 1/2024

TP: CT HĐT, BGH, Trưởng, phó các đơn vị, tổ chức đoàn thể, kế toán trưởng

Thầy Trung, thầy Bắc, thầy Tâm

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Năm

04/01

8:00-8:30 Phòng họp Khoa

ND: Họp Lãnh đạo Khoa

TP: Chi ủy, BCN Khoa, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Liên chi

Hà Quang Trung

8:30-9:30 Phòng họp Khoa

ND: Họp Chi bộ

TP: Toàn thể Đảng viên

Hà Quang Trung

9:30-11:00 Phòng họp Khoa

ND: Họp Khoa

TP: Toàn thể CBGV (cả GV kiêm nhiệm)

Hà Quang Trung

Thứ Sáu

05/01

 

 

Thứ Bảy

06/01

 

 

 

09:00-17:00: Phòng họp A4

Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2023

Sáng ngày 06/1/2024, khai mạc lúc 9h00: Trao bằng Tiến sĩ tất cả các ngành; Trao bằng Thạc sĩ ngành Kinh tế nông nghiệp, Phát triển nông thôn; ngành Quản lý Đất đai. 

TP: CTHĐT (Thầy Hùng); BGH (Thầy Quang, Thầy Hiểu, Cô Phúc); Đại diện LĐ các đơn vị nghiên cứu, KHCB, các phòng chức năng, đơn vị phục vụ đào tạo, các tổ chức đoàn thể; BCN các khoa chuyên môn; Đại biểu cơ quan đơn vị và gia đình học viên; Người hướng dẫn khoa học của NCS; Học viên tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2023; CBGD các đơn vị và những người quan tâm.

Thầy Trung

Nguyễn Hưng Quang

 

10:00-17:00: Phòng họp A3

Ký nhận bằng Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2023

Sáng 06/1/2024: Từ 10h30-11h30: Học viên thạc sĩ các ngành Kinh tế nông nghiệp; Phát triển nông thôn; ngành Quản lý Đất đai.

Chiều 06/1/2024: Từ 15h30-17h00: Học viên thạc sĩ các ngành Lâm học; Quản lý TNR; Khoa học cây trồng; Chăn nuôi; Thú y; Công nghệ sinh học; ngành Khoa học môi trường.

Ghi chú: Học viên ký nhận bằng tốt nghiệp mang theo CMND/CCCD; Học viên nhận hộ bằng tốt nghiệp (bản gốc) phải có giấy ủy quyền theo quy định của người được cấp bằng.

TP: Bộ phận quản lý và cấp phát văn bằng tốt nghiệp thuộc P. CTHSSV (Ô. Trứ, B. Dương, B. Hoa, B. Huyền)

Đặng Xuân Bình

 

 14:00-17:00: Sân cỏ nhân tạo X10

Team building Chào mừng Kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống HSSV (9/01/1950 - 9/01/2024)

TP: - Đại diện BTV Đoàn trường.

- BCH Hội Sinh viên trường.

- BCH các Liên chi Hội trực thuộc

BCH Hội Sinh viên trường

 

 18:30-22:00: Hội trường A

Giao lưu văn nghệ và lửa trại Tết cổ truyền Sinh viên dân tộc Mông tại Thái Nguyên năm 2023

TP: - Ban liên lạc Sinh viên Mông tại Thái Nguyên.

- Đại biểu theo giấy mời.

- Phòng HCTC: Cho mượn Hội trường A, cử cán bộ hỗ trợ âm thanh.

Ban liên lạc Sinh viên Mông tại Thái Nguyên

 

Chủ Nhật

07/01

 

 

 

 07:30-11:00: Hội trường A

Mittinh Tết cổ truyền Sinh viên dân tộc Mông tại Thái Nguyên năm 2023

TP: - Ban liên lạc Sinh viên Mông tại Thái Nguyên.

- Đại biểu theo Giấy mời.

- Phòng HCTC: Cho mượn Hội trường A, cử cán bộ hỗ trợ âm thanh.

Ban liên lạc Sinh viên Mông tại Thái Nguyên

 

 - 08:00-11:00: PH trực tuyến

Lễ khai giảng Chương trình đào tạo từ xa (đợt 1) năm 2024 theo hình thức trực tuyến

TP: Thầy Hiểu; Phòng ĐT; Đại diện lãnh đạo các khoa: Nông học; QLTN; MT; KT&PTNT; CNSH&CNTP; Đại diện lãnh đạo các phòng: CTSV; QLCL; KHTC

Phòng HC-TC: Hỗ trợ phòng trực tuyến

Thầy Tâm

Nguyễn Chí Hiểu

 

 14:00-17:00: Phòng họp A4

Tuyên dương "Sinh viên 5 tốt các cấp" và toạ đàm, đối thoại với các doanh nghiệp phát huy "Sinh viên 5 tốt" sau tuyên dương

TP: - Đại diện BTV Đoàn trường

- BCH Hội Sinh viên trường

- Đại biểu Sinh viên theo triệu tập

- Đại biểu theo giấy mời

BCH Hội Sinh viên trường

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
3 ngành mới tuyển sinh năm 2024