Banner
Trang chủ LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần 16 năm 2023 (10/04 - 16/04/2023)

10/04/2023 06:25 - Xem: 377

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

10/04

 

 

Thứ Ba

11/04

 

08:00-11:00: Địa điểm kiểm tra

Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ đánh giá ngoài CSGD (phòng làm việc, thư viện, khu thể thao, ký túc xá, căng tin, giảng đường, trạm y tế, phòng thực hành, thí nghiệm, mô hình thực hành, thực tập,...)

Thành phần: Theo quyết định (Ô. Hiểu (BGH), Ô.Hải, B. Quý, Ô. Kiên (QTPV), Ô. Hòa (KHCN&HTQT), B. Hà, B. Tâm, Ô. Trường, Ô. Dũng)

Nguyễn Chí Hiểu

 

Thứ Tư

12/04

 

 

Thứ Năm

13/04

 

 

 

 

08:00-09:00: Phòng họp A3

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

TP: Đoàn ĐGN, Phòng HCTC, QLCL, TT NN&THƯD

Đoàn ĐGN

 

09:00-10:00: Phòng họp A3

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng; Lãnh đạo các đơn vị và cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn của báo cáo TĐG làm việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu.

TP: Đoàn ĐGN, Các đơn vị, cá nhân phụ trách tiêu chuẩn, tiêu chí

Đoàn ĐGN

 

10:00-11:30: Phòng họp A4

KHAI MẠC ĐÁNH GIÁ NGOÀI

 

TP: Đoàn ĐGN, BGH, chủ tịch HĐT, trưởng, phó đơn vị, trưởng bộ môn, GV có trình độ từ TS trở lên, cá nhân phụ trách tiêu chuẩn, tiêu chí, mỗi khoa cử đại diện 03 SV; 

Trang phục: nam (áo trắng, quần âu), nữ (áo dài), SV (áo đoàn)

Thầy Trung, thầy Bắc, thầy Tâm, thầy An, cô Hồng, cô Tâm

Nguyễn Hưng Quang

 

14:00-17:00: Phòng họp A3

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng; Lãnh đạo các đơn vị và cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn của báo cáo TĐG làm việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu.

TP: Đoàn ĐGN, Các đơn vị, cá nhân phụ trách tiêu chuẩn, tiêu chí

Đoàn ĐGN

 

15:00 Phòng họp Khoa KT&PTNT

ND: Họp Chi ủy, BCN Khoa, Hội đồng KH và ĐT Khoa

TP: Thầy Trung, thầy Bắc, thầy Tâm, cô Yến, thầy Thắng, cô Hồng, cô Tâm, thầy An, thầy Luận, cô Vũ Hiền

Hà Quang Trung

17:00-18:00: Phòng họp A3

Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu)

TP: Đoàn ĐGN, Phòng HCTC, QLCL, TT NN&THƯD

Đoàn ĐGN

 

Thứ Sáu

14/04

 

 

08:00-11:30: Phòng họp A3

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng; Lãnh đạo các đơn vị và cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn của báo cáo TĐG làm việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu

TP: Đoàn ĐGN, Các đơn vị, cá nhân phụ trách tiêu chuẩn, tiêu chí

Đoàn ĐGN

 

14:00-17:00: Phòng họp A3

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng; Lãnh đạo các đơn vị và cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn của báo cáo TĐG làm việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu

TP: Đoàn ĐGN,Các đơn vị, cá nhân phụ trách tiêu chuẩn, tiêu chí

Đoàn ĐGN

 

 17:00-18:00: Phòng họp A3

Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu)

TP: Đoàn ĐGN, Phòng HCTC, QLCL, TT NN&THƯD

Đoàn ĐGN

 

Thứ Bảy

15/04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00-08:30: Phòng họp A3

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

TP: Đoàn ĐGN,Phòng HCTC, QLCL, TT NN&THƯD

Đoàn ĐGN

 

08:30-09:30: Phòng họp A1

Phỏng vấn Nhóm sinh viên đại học

TP: Đoàn ĐGN, Nhóm 1 (đ/c Thuy, đ/c Hồng)

Đoàn ĐGN

 

08:30-09:30: Phòng họp A2

Phỏng vấn Nhóm cựu sinh viên đại học (online)

TP:  Đoàn ĐGN,Nhóm 2 (đ/c Vận, đ/c Trường, đ/c Trung)

Đoàn ĐGN

 

08:30-09:30: Phòng trực tuyến

Phỏng vấn Nhóm học viên sau đại học (online)

TP: Đoàn ĐGN, Nhóm 3 (đ/c Tâm, đ/c Phương, đ/c Quang)

Đoàn ĐGN

 

08:30-09:30: Phòng họp A3

Phỏng vấn Nhóm cựu học viên sau đại học (online)

TP: Đoàn ĐGN, Nhóm 4 (đ/c Nguyên, đ/c Quảng, đ/c Uyên)

Đoàn ĐGN

 

08:30-09:30: Phòng họp B2

Phỏng vấn Nhóm lãnh đạo các khoa, trung tâm, bộ môn trực thuộc khoa

TP: Đoàn ĐGN, Nhóm 5 (đ/c Vương Huyền, đ/c Dũng)

Đoàn ĐGN

 

08:30-09:30: Phòng họp A4

Phỏng vấn Nhóm giảng viên

TP: Đoàn ĐGN, Nhóm 6 (đ/c Hương, đ/c Huyền)

Đoàn ĐGN

 

09:30-09:45: Phòng họp A3

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

TP: Đoàn ĐGN, Phòng HCTC, QLCL, TT NN&THƯD

 

 09:45-10:45: Phòng trực tuyến

Phỏng vấn Nhóm Nhà tuyển dụng (online)

TP: Đoàn ĐGN, Nhóm 1 (đ/c Tâm, đ/c Hồng, đ/c Quang)

Đoàn ĐGN

 

 09:45-10:45: Phòng họp A1

Phỏng vấn Nhóm chuyên viên, kỹ thuật viên, nhân viên, Bí thư Đoàn thanh niên, Phó Bí thư ĐTN, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội SV

TP: Đoàn ĐGN, Nhóm 2 (đ/c Thuy,  đ/c Huyền)

Đoàn ĐGN

 

09:45-10:45: Các khu vực trong trường

Thăm thư viện, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, KTX, sân bãi thể thao, cơ sở y tế, phòng làm việc các khoa, phòng trong Nhà trường

TP: Đoàn ĐGN, Nhóm 3 (đ/c Hiểu,  đ/c Hải,  đ/c Trường)

Đoàn ĐGN

 

10:45-11:30: Phòng họp A3

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng; Lãnh đạo các đơn vị và cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn của báo cáo TĐG làm việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu.

TP: Đoàn ĐGN, Các đơn vị, cá nhân phụ trách tiêu chuẩn, tiêu chí

Đoàn ĐGN

 

14:00-17:00: Phòng họp A3

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng; Lãnh đạo các đơn vị và cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn của báo cáo TĐG làm việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu

TP: Đoàn ĐGN, Các đơn vị, cá nhân phụ trách tiêu chuẩn, tiêu chí

Đoàn ĐGN

 

17:00-18:00: Phòng họp A3

Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu)

TP: Đoàn ĐGN, Phòng HCTC, QLCL, TT NN&THƯD

Đoàn ĐGN

 

Chủ Nhật

16/04

 

 

 

 

08:00-11:30: Phòng họp A3

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng; Lãnh đạo các đơn vị và cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn của báo cáo TĐG làm việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu

TP: Đoàn ĐGN, Các đơn vị, cá nhân phụ trách tiêu chuẩn, tiêu chí

Đoàn ĐGN

 

 

 

14:00-15:30: Phòng họp A3

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng; Lãnh đạo các đơn vị và cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn của báo cáo TĐG làm việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu

TP: Đoàn ĐGN, Các đơn vị, cá nhân phụ trách tiêu chuẩn, tiêu chí

Đoàn ĐGN

 

15:30-17:00: Phòng họp A1

Phỏng vấn Lãnh đạo Nhà trường và Lãnh đạo Hội đồng tự đánh giá

TP: Đoàn ĐGN, BGH, Chủ tịch HĐT, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá

Đoàn ĐGN

 

17:00-18:00: Phòng họp A3

Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu)

TP: Đoàn ĐGN, Phòng HCTC, QLCL, TT NN&THƯD

Đoàn ĐGN

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
3 ngành mới tuyển sinh năm 2024