Banner
Trang chủ LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần Khoa Kinh tế & PTNT, Tuần 16 (15-21/04/2024)

15/04/2024 06:22 - Xem: 166

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

15/04

 

08:00-11:00: Phòng họp A3

Họp thống nhất và phân công viết đề án tự chủ giai đoạn 2025-2030

Thành phần:  BGH (Ô Hiểu); Tổ xây dựng nhiệm vụ trọng tâm số 4 của Đảng ủy ( đ/c Hiểu, đ/c Lan. đ/c Tính, đ/c Trung); Trưởng các phòng chức năng; Phòng KHTC ( Cô Hương, Dương)

Thầy Trung

Nguyễn Chí Hiểu

 

Thứ Ba

16/04

 

19:30-22:00: Phòng họp A4

Chiếu phim: "Kí ức Điện Biên"

TP: - Đại diện BGH;

- Đại diện Phòng CT HSSV;

- Đại diện Trung tâm TS&TT;

- BCH Đoàn trường, BCH HSV trường;

- Sinh viên được triệu tập: Khoa CNTY: 50 SV; Khoa QLTN: 30 SV; Các Khoa còn lại: 10 SV/Khoa.

* Đài truyền hình Thái Nguyên quay phóng sự: Trung tâm TS&TT mời

* Phòng HCTC: hỗ trợ phòng họp A4; Phòng QTPV: hỗ trợ điện; Phòng CT HSSV: hỗ trợ an ninh.

Cô Bích Ngọc cử và thông báo sinh viên tham gia

Trần Hải Đăng

 

Thứ Tư

17/04

 

 

14:00-16:00: Phòng LV cá nhân

Họp thống nhất phương án sản xuất học liệu hệ từ xa đối với các học phần thực hành, thực tập và rèn nghề - Trực tuyến qua zoom ID: 931 348 6501; Pas: 508072

https://us06web.zoom.us/j/9313486501?pwd=b61RcSJVNhdbJDgVMzIqLPiGgX1vT7.1

TP: BGH (thầy Hiểu); Phòng ĐT (thầy Thơ, cô Huệ); Lãnh đạo các khoa: QLTN; MT; KT&PTNT; NH; CNSH&CNTP; KHCB; VPCTTT;  Trưởng phó các bộ môn quản lý ngành ĐT từ xa; Các GV quan tâm

Thầy Tâm, cô Hồng, thầy An, cô Vũ Hiền, cô Tâm, cô Hà

Nguyễn Chí Hiểu

 

Thứ Năm

18/04

 

 

Thứ Sáu

19/04

 

 

 

 14:00-16:00: Phòng họp A1

Seminar về Biến đổi Khí hậu và Kinh tế Tuần hoàn

TP:

- VP CTTT 

- Giáo viên và học sinh 2 trường THPT tại Philippines

- Những người có quan tâm

Đào Thị Thanh Huyền

 

Thứ Bảy

20/04

 08:00-17:00: Trung tâm Hội nghị ĐHTN

Hội nghị Đoàn TN & Hội SV Đại học Quốc gia, Đại học Vùng

TP: - Đại diện BGH;

- BCH Đoàn TN; BCH Hội SV;

- Sinh viên theo triệu tập.

ĐHTN

 

Chủ Nhật

21/04

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
3 ngành mới tuyển sinh năm 2024