Banner
Trang chủ LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần Khoa Kinh tế và PTNT, tuần 10 (04/03 - 10/03/2024)

04/03/2024 06:32 - Xem: 165

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

04/03

 

 

 

 

 

 

08:00-11:00: PH Khoa KT&PTNT

Hội đồng nghiệm thu học liệu từ xa ngành Kinh doanh quốc tế

TP: Hội đồng theo QĐ của hiệu trưởng

Thứ tự nghiệm thu:

1. Thương mại quốc tế, từ 8:00-8:40 (TS Trần Lệ Thị Bích Hồng).      

2. Nguyên lý kế toán, từ 8:40 – 9:20 (TS Hà Quang Trung).                  

3. Thương mại điện tử, từ 9:20 – 10:00 (TS Dương Hoài An).                                

4. Khởi sự kinh doanh, từ 10:00 – 10:40 (TS Nguyễn Văn Tâm).                               

5. Kinh tế vĩ mô, từ 10:40 -11:20 (TS Nguyễn Thị Yến).   

Chủ tịch các Hội đồng theo QĐ của Hiệu trưởng

 

09:30-11:30: Phòng họp A3

Họp BCH Đảng bộ xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Đảng ủy

Thầy Trung

Nguyễn Thế Hùng

 

14:00-15:30: Phòng họp A3

Họp BCH Đảng bộ xây dựng nghị quyết tháng 3/2024 và thực hiện quy trình bầu Phó chủ tịch Hội đồng trường

Thầy Trung

Nguyễn Thế Hùng

 

15:30-17:00: Phòng họp A3

Họp giao ban công tác tháng 3/2024

TP: CT HĐT, BGH, Trưởng các đơn vị, tổ chức đoàn thể, kế toán trưởng

Thầy Trung

Nguyễn Hưng Quang

 

18:00-20:00: Phòng họp A1

Hội nghị BCH Hội Sinh viên trường mở rộng.

TP: BCH Hội Sinh viên, Liên chi hội trưởng các đơn vị

Nguyễn Hoàng Long

 

Thứ Ba

05/03

 

 

 

 

19:30-21:30: Phòng họp A1

Họp giao ban Đoàn TN - Hội SV tháng 3/2024

TP: - BCH Đoàn trường;

- BCH Hội SV trường;

- Bí thư, Liên chi Hội trưởng các Liên chi.

Cô Nguyễn Ngọc

Trần Hải Đăng

 

Thứ Tư

06/03

7:30-17:30 Trung tâm số Đại học Thái Nguyên

Hội thảo quốc tế:

Nền kinh tế số: Các vấn đề và giải pháp trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo

TP: Các GV được Bộ môn cử và những người quan tâm đã đăng ký trực tuyến

Đại học Thái Nguyên

Thứ Năm

07/03

 

 

Thứ Sáu

08/03

8:00-8:30 Phòng họp Khoa

ND: Họp Lãnh đạo Khoa

TP: Chi ủy, BCN Khoa, CT Công đoàn, BT Liên chi

Hà Quang Trung

8:30-9:30 Phòng họp Khoa

ND: Chi Bộ

TP: Toàn thể Đảng viên

Hà Quang Trung

9:30-11:00 Phòng họp Khoa

ND: Họp Khoa

TP: Toàn thể CBGV (cả GV kiêm nhiệm)

Hà Quang Trung

11:00-13:00

Tổ chức Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Toàn thể CBGV (cả GV kiêm nhiệm)

Hồ Lương Xinh

Thứ Bảy

09/03

 

 

 

Chủ Nhật

10/03

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
3 ngành mới tuyển sinh năm 2024