Banner
Trang chủ LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần 5 (29/01 - 04/02/2024)

29/01/2024 06:47 - Xem: 328

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

29/01

08:00-09:00: Phòng họp A3

Báo cáo tiến độ nhóm xây dựng đề án mở ngành mới (gồm cả nhóm xây dựng đề án mở ngành Tài chính - kế toán)

TP: Thầy Hiểu; Phòng ĐT; Tổ xây dựng đề án

Cô Vũ Hiền

Nguyễn Chí Hiểu

 

Thứ Ba

30/01

 

 

Thứ Tư

31/01

08:00-08:00: Hội trường Trung tâm số ĐHTN

Hội nghị Tập huấn công tác tổ chức cán bộ

Thành phần: BGH (Thày Quang), Đại diện Lãnh đạo các phòng chức năng, các Khoa (Trưởng vắng/Phó thay); cán bộ phòng HCTC, (B Quyên, Ô Huỳnh, B Quỳnh).

Thầy Trung

Giám đốc ĐHTN

 

 

14:00-16:00: Phòng họp A3

Xét học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024

TP: BGH(thầy Hiểu) Đại diện lãnh đạo và giáo vụ các khoa; VPCTTT; đại diện lãnh đạo các phòng: CTSV; KHTC; ĐT

Thầy Bắc

Nguyễn Chí Hiểu

 

16:00-17:30: Phòng họp A3

Thống nhất những nội dung theo quy chế công khai

TP: Ban giám hiệu, trưởng các phòng chức năng, giám đốc trung tâm NN&THƯD, ƯTNC&HTKN và chuyên viên phụ trách công khai tại các đơn vị

Cô Thủy

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Năm

01/02

 

 

 

 

 

09:30-11:30: Phòng họp A3

Họp BCH Đảng bộ xây dựng nghị quyết tháng 2/2024

Thầy Trung

Nguyễn Thế Hùng

 

14:00-16:00: Phòng họp A3

Họp giao ban công tác tháng 02/2024.                                 TP: CTHĐT, BGH, Trưởng các đơn vị, tổ chức đoàn thể, kế toán trưởng

Thầy Trung

Nguyễn Hưng Quang

 

14:00-17:00: Phòng họp A1

Hội đồng nghiệm thu Chương trình đào tạo: Công nghệ và đổi mới sáng tạo

TP: Hội đồng nghiệm thu theo QĐ của hiệu trưởng; BGH (thầy Hiểu); Tổ xây dựng CTĐT ; Tổ viết đề án; phòng ĐT

Nhóm xây dựng CTĐT chuẩn bị tài liệu và báo cáo.

Nguyễn Chí Hiểu

 

14:30-17:00: Phòng họp A4

Chương trình "Hello Tết" cho sinh viên và giảng viên quốc tế

TP: BGH (cô Phúc) T. Thảo, C. Giang, T. Hải, C. Chiêm (KHCN & HTQT), Lãnh đạo và chuyên viên CTTT, Đại diện lãnh đạo và giáo viên chủ nhiệm các khoa và các lớp có SVQT, thầy cô quan tâm.

Thầy Bắc, Cô Hoài, Cô Linh

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Sáu

02/02

 

 

 

Thứ Bảy

03/02

 

 

Chủ Nhật

04/02

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
3 ngành mới tuyển sinh năm 2024