Banner
Trang chủ LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần Khoa Kinh tế và PTNT, tuần 14 (01/04 - 07/04/2024)

01/04/2024 06:46 - Xem: 196

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

01/04

08:00-09:30: Phòng họp A3

Họp tập thể lãnh đạo xây dựng nghị quyết tháng 4/2024

TP: BTV, CT HĐT, BGH

Nguyễn Thế Hùng

09:30-11:00: Phòng họp A3

Họp BCH Đảng bộ xây dựng nghị quyết tháng 4/2024

Thầy Trung

Nguyễn Thế Hùng

14:00-16:00: Phòng họp A3

Họp giao ban công tác tháng 4/2024

TP: Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị, tổ chức đoàn thể, kế toán trưởng

Thầy Trung

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Ba

02/04

 

8:00-8:30 Phòng họp Khoa

ND: Họp Lãnh đạo Khoa

TP: Chi ủy, BCN Khoa, CT Công đoàn, BT Liên chi

Hà Quang Trung

8:30-9:30 Phòng họp Khoa

ND: Họp Chi bộ

TP: Đảng viên Chi bộ Khoa

Hà Quang Trung

9:30-11:00 Phòng họp Khoa

ND: Họp Khoa

TP: CBGV Khoa (cả GV kiêm nhiệm)

Hà Quang Trung

14:00-16:00: Phòng họp A3

Hội đồng xét tuyển sinh hệ từ xa (đợt 1 năm 2024)

TP: Hội đồng theo Quyết định

Thầy Trung

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Tư

03/04

 

 

 

 

08:00-11:00: Phòng họp A3

Họp góp ý cho đề cương xây dựng đề án tự chủ giai đoạn 2025-2030

Thành phần:  BGH (Ô Hiểu); Tổ xây dựng nhiệm vụ trọng tâm số 4 của Đảng ủy (đ/c Hiểu, đ/c Lan. đ/c Tính, đ/c Trung); Trưởng các phòng chức năng; Phòng KHTC (Cô Hương, Dương)

Thầy Trung

Nguyễn Chí Hiểu

 

13:30: Hội trường  Trung tâm Số - ĐHTN

Lễ đón nhận Bằng khen của UBND các tỉnh và Hội thảo Quốc gia “30 năm Đại học vùng – Thực tiễn và triển vọng”

TP: Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo phòng: ĐT, HCTC, KHCN&HTQT, KHTC.

Thầy Trung

ĐHTN

 

19:30-22:00: Phòng họp A4

Cuộc thi "Rung chuông vàng" khoa QLTN

TP: - BTV Đoàn trường, Bí thư các Liên chi đoàn;

- Giảng viên khoa QLTN;

- Toàn bộ sinh viên khoa QLTN;

- Giảng viên và sinh viên quan tâm

Cô Bích Ngọc

Hoàng Hữu Chiến

 

Thứ Năm

04/04

 

 

 

09:00: Trung tâm Hội nghị ĐHTN

Lễ Kỷ niệm 30 năm  thành lập ĐHTN và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhât

Thành phần: Theo CV số 1149/ĐHTN-VP ngày 20/3/2024

Thầy Trung

ĐHTN

 

20:00-21:30: Họp trực tuyến

Họp giao ban Đoàn TN - Hội SV trường

TP: - BCH Đoàn trường; BCH HSV trường;

- Bí thư LCĐ; Liên chi Hội trưởng.

Cô Bích Ngọc

Trần Hải Đăng

 

Thứ Sáu

05/04

 

 

Thứ Bảy

06/04

 

 

Chủ Nhật

07/04

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
3 ngành mới tuyển sinh năm 2024