Banner
Trang chủ LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần 3 năm 2024 (15/01 - 21/01/2024)

15/01/2024 06:08 - Xem: 256

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

15/01

 

08:00-09:00: Phòng họp A3

Họp báo cáo tiến độ nhóm xây dựng đề án mở ngành mới

TP: Thầy Hiểu; phòng Đào tạo; Nhóm xây dựng đề án

Cô Vũ Hiền

Nguyễn Chí Hiểu

 

Thứ Ba

16/01

 

 

07:00-11:00: Xã Trung Lương huyện Định Hóa

Trao quà tặng chương trình Tết vì người nghèo năm 2024

Thăm và chúc Tết gia đình Mẹ VNAH Nguyễn Thị Tý

(Ô tô xuất phát ở NTT lúc 07h00)

TP: BGH (Cô Phúc); Đại diện CĐ Trường ĐHNL; UBMTTQ huyện Định Hóa; Các hộ gia đình nhận quà tặng của CBVC Trường ĐHNL (Danh sách theo UBMTTQ huyện Định Hóa)

UBMTTQ huyện Định Hóa

 

Thứ Tư

17/01

 

 

 

08:00-09:30: Phòng họp A1

Họp xét kỷ luật SV vi phạm quy chế thi HK 1, năm học 2023-2024

TP: BGH (Cô Phúc); Đại diện LĐ các phòng ĐT, QLCL (LĐ và CV Thanh tra), CTHSSV (Đ/c Đỗ Tuấn, Đ/c Bang); Đại diện LĐ ĐTN-HSV; Đại diện LĐ các Khoa Chuyên môn (CNTY, NH, QLTN, KT&PTNT, MT, LN, CNSH&CNTP)

Thầy Bắc

Phan Thị Hồng Phúc

 

 08:00-11:00: Phòng họp A3

Hội đồng nghiệm thu giáo trình: Kế toán, chủ biên: TS. Trần Bích Hồng

TP: Theo QĐ của Hiệu trưởng: thầy Quang, thầy Hiểu, thầy Thơ, thầy Trung, cô Giang; (cô Phương, thầy Tuấn, cô Chi ĐHKT&QTKD); cô Thọ.

Nguyễn Hưng Quang

 

14:00-16:00: Phòng họp A3

Họp rút kinh nghiệm công tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức người lao động năm 2023

Tp: BTCTHĐT; BGH; Trưởng các đơn vị , đoàn thể, bộ phận thi  đua khen thưởng.

Thầy Trung

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Năm

18/01

 

 

Thứ Sáu

19/01

 

16:00-17:30 Giảng đường C

ND: Duyệt bài giảng cô Dương Thị Thu Hoài

TP: Cô Hồng, cô Vũ Hiền, thầy Sơn, cô Trần Ngọc, cô Bích Ngọc

Trần Lệ Thị Bích Hồng

Thứ Bảy

20/01

 

 

 

Chủ Nhật

21/01

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
3 ngành mới tuyển sinh năm 2024