Banner
Trang chủ LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần Khoa Kinh tế và PTNT, tuần 19 (06/05 - 12/05/2024)

06/05/2024 06:13 - Xem: 129

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

06/05

14:00-14:30 Phòng họp Khoa

ND: Họp Lãnh đạo Khoa

TP: Chi ủy, BCN Khoa, CT Công đoàn, BT Liên chi

Hà Quang Trung

14:30-15:30 Phòng họp Khoa

ND: Họp Chi bộ

TP: Toàn thể Đảng viên

Hà Quang Trung

15:30-17:30 Phòng họp Khoa

ND: Họp Khoa

TP: Toàn thể CBGV (cả GV kiêm nhiệm)

Hà Quang Trung

Thứ Ba

07/05

 

 

 

 

 

08:00-10:00: Phòng họp A3

Xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2023-2024

TP: Theo QĐ hội đồng chế độ chính sách cho sinh viên

Thầy Bắc

Phan Thị Hồng Phúc

 

13:30-17:30: Phòng họp khoa KT&PTNT

Kiểm tra tiến độ thực hiện tự đánh giá CTĐT Kinh tế nông nghiệp theo tiêu chuẩn AUN-QA

TP: Thành phần: Ban chủ nhiệm khoa, GV phụ trách tiêu chuẩn, tiêu chí khoa KT&PTNT

Trưởng các nhóm theo tiêu chuẩn và thành viên trong nhóm chuẩn bị nội dung báo cáo

Phòng QLCL

 

19:30-21:30: Phòng họp A4

Cuộc thi Rung chuông vàng Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

TP: - Toàn thể Giảng viên và sinh viên Khoa KT&PTNT;

       - BCH Đoàn TN, Hội SV trường;

       - Giảng viên, sinh viên quan tâm.

Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Thứ Tư

08/05

 

 

 

Thứ Năm

09/05

 

 

 

Thứ Sáu

10/05

 

 

 

Thứ Bảy

11/05

 

 

Chủ Nhật

12/05

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
3 ngành mới tuyển sinh năm 2024