Banner
Trang chủ CỰU SINH VIÊN Danh sách sinh viên các Khóa

Danh sách cựu sinh viên khóa 14

06/06/2021 12:30 - Xem: 611

DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN 14 KHOA KINH TẾ & PTNT

TT

Họ và tên

Khóa

Ngành

Đơn vị từng công tác và đang làm việc

1

Đào Công Ân

14

Kinh tế

 

2

Trần Bích Cảnh

14

Kinh tế

 

3

Đỗ Minh Cao

14

Kinh tế

 

4

Nguyễn Xuân Chinh

14

Kinh tế

 

5

Nguyễn Ngọc Chinh

14

Kinh tế

 

6

Nguyễn Khả Chung

14

Kinh tế

 

7

Trương Minh Cooc

14

Kinh tế

 

8

Hoàng Quốc Cường

14

Kinh tế

 

9

Lê Đức Dân

14

Kinh tế

 

10

Đồng Văn Đạt

14

Kinh tế

 

11

Hoàng Văn Đoàn

14

Kinh tế

 

12

Trần Văn Dũng

14

Kinh tế

ĐH KT&QTKD

13

Phạm Tiến Dũng

14

Kinh tế

 

14

Đại Văn Giới

14

Kinh tế

 

15

Trương Quang Hà

14

Kinh tế

 

16

Phạm Thanh Hạ

14

Kinh tế

 

17

Trần Ngọc Sơn Hải

14

Kinh tế

 

18

Đàm Thị Ninh Hằng

14

Kinh tế

 

19

Hoàng Thị Hạnh (Hoặc Hành)

14

Kinh tế

 

20

Trần Thị Hoa

14

Kinh tế

 

21

Đông Thế Hoàng

14

Kinh tế

 

22

Khuất Hữu Hoàng

14

Kinh tế

 

23

Dương Minh Hội

14

Kinh tế

 

24

Trần Hữu Hồng

14

Kinh tế

 

25

Sầm Minh Hồng

14

Kinh tế

 

26

Nguyễn Thị Hương

14

Kinh tế

 

27

Hoàng Xuân Khanh

14

Kinh tế

 

28

Dương Văn Lâm

14

Kinh tế

 

29

Trần Giang Long

14

Kinh tế

 

30

Triệu Quốc Lương

14

Kinh tế

 

31

Lê Thị Hồng Minh

14

Kinh tế

 

32

Trần Văn Ninh

14

Kinh tế

 

33

Trần Bích Oanh

14

Kinh tế

 

34

Chu Huy Phi

14

Kinh tế

 

35

Đào Văn Phùng

14

Kinh tế

 

36

Tự Ngọc Quang

14

Kinh tế

 

37

Trần Minh Sơn

14

Kinh tế

 

38

Phạm Khắc Sơn

14

Kinh tế

 

39

Vy Văn Sương

14

Kinh tế

 

40

Trần Đức Thái

14

Kinh tế

 

41

Nguyễn Văn Thắng

14

Kinh tế

 

42

Trần Chính Thắng

14

Kinh tế

 

43

Vương Văn Thao

14

Kinh tế

 

44

Nguyễn Hữu Thao

14

Kinh tế

 

45

Phan Văn Thao

14

Kinh tế

 

46

Lê Tiến Thịnh

14

Kinh tế

 

47

Vũ Thị Tích

14

Kinh tế

 

48

Nguyễn Đức Tiến

14

Kinh tế

 

49

Nguyễn Xuân Trinh

14

Kinh tế

 

50

Nguyễn Ngọc Trinh

14

Kinh tế

 

51

Sồi Ngọc Tú

14

Kinh tế

 

52

Ngô Ngọc Tuấn

14

Kinh tế

 

53

Nông Văn Tươi

14

Kinh tế

 

54

Phạm Thị Ánh Tuyết

14

Kinh tế

 

55

Trần Nhật Anh

14

Kinh tế

 

56

Lê Văn Ái

14

Kinh tế

 

57

Đinh Văn Ba

14

Kinh tế

 

58

Nguyễn Xuân Bình

14

Kinh tế

 

59

Trần Thị Bản

14

Kinh tế

 

60

Nguyễn Đức Bang

14

Kinh tế

 

61

Lê Văn Bể

14

Kinh tế

 

62

Hà Văn Biên

14

Kinh tế

 

63

Nguyễn Thị Châu

14

Kinh tế

Khoa KT&PTNT ĐHNL

64

Nguyễn Ngọc Chuân

14

Kinh tế

 

65

Hà Đức Chương

14

Kinh tế

 

66

Khúc Đình Dân

14

Kinh tế

 

67

Dương Ngọc Đàm

14

Kinh tế

 

68

Dương Hữu Đảng

14

Kinh tế

 

69

Vũ Văn Đình

14

Kinh tế

 

70

Nguyễn Văn Độ

14

Kinh tế

Phòng công thương huyện Sơn Dương- TQ

71

Nguyễn Văn Dũng

14

Kinh tế

 

72

Phạm Văn Ha

14

Kinh tế

Khu CN tỉnh Bình Dương

73

Lê Văn Đức

14

Kinh tế

 

74

Hoàng Văn Hà

14

Kinh tế

 

75

Phan Đình Hạnh

14

Kinh tế

 

76

Phùng Ngọc Hải

14

Kinh tế

Bản quản lý quỹ đất- Trấn Yên- YB

77

Nguyễn Thị Huệ

14

Kinh tế

 

78

Hoàng Thế Hiệp

14

Kinh tế

 

79

Trịnh Văn Hùng

14

Kinh tế

 

80

Dương Ngọc Hưng

14

Kinh tế

 

81

Nguyễn Văn Hoàn

14

Kinh tế

 

82

Trần Văn Hạnh

14

Kinh tế

 

83

Trương Hữu Hiến

14

Kinh tế

 

84

Chu Văn Ích

14

Kinh tế

 UBND TP Cao Bằng

85

Nguyễn Viết Khải

14

Kinh tế

Phường Đông Triều- Quảng Ninh

86

Đỗ Thị Kết

14

Kinh tế

 

87

Trần Thị Kiên

14

Kinh tế

 

88

Đặng Bá Kí

14

Kinh tế

 

89

Nguyễn Đức Lập

14

Kinh tế

 

90

Lê Tiến Lợi

14

Kinh tế

Xã Báo đáp- Trấn Yên- Yên Bái

91

Đinh Trí Lợi

14

Kinh tế

 

92

Nguyễn Danh Tuyến

14

Kinh tế

 

93

Nguyễn Thái Long

14

Kinh tế

 

94

Vũ Văn Lương

14

Kinh tế

 

95

Nguyễn Thế Mạnh

14

Kinh tế

 

96

Linh Quang Minh

14

Kinh tế

 

97

Nguyễn Đình Ngoạt

14

Kinh tế

 

98

Trần Đại Nghĩa

14

Kinh tế

 

99

Phạm Văn Phương

14

Kinh tế

 

100

Lê T. Xuân Phương

14

Kinh tế

 

101

Trịnh Văn Quang

14

Kinh tế

 

102

Nguyễn Văn Sâm

14

Kinh tế

 

103

Nguyễn Văn Tài

14

Kinh tế

 

104

Phạm Hoàng Tam

14

Kinh tế

 

105

Nguyễn Xuân Thái

14

Kinh tế

 

106

Nguyễn Ngọc Tư

14

Kinh tế

 

107

Thạch Văn Thức

14

Kinh tế

 

108

Phạm Văn Tiến

14

Kinh tế

 

109

Nguyễn Văn Thể

14

Kinh tế

 

110

Hà Văn Thiết

14

Kinh tế

 

111

Trần Thị Thiết

14

Kinh tế

 

112

Dương Đức Trượng

14

Kinh tế

 

113

Hồ Sỹ Thuyên

14

Kinh tế

 

114

Nguyễn Huy Thông

14

Kinh tế

 

115

Đậu Hữu Tuất

14

Kinh tế

 

116

Lục Xuân Thu

14

Kinh tế

Xã Tú Trĩ- Bắc Kan

117

Thái Thị Thu

14

Kinh tế

Phòng Nội vụ- huyện Thanh Sơn- PT

118

Trần Thị Thu

14

Kinh tế

 

119

Phạm Văn Tiến

14

Kinh tế

Phòng NN huyện Trấn Yên- Yên Bái

120

Trần Văn Thực

14

Kinh tế

 

121

Nguyễn Đình Toàn

14

Kinh tế

 

122

Bùi Đình Vĩnh

14

Kinh tế

 

123

Kim Đình Úp

14

Kinh tế

 

124

Khúc Đình Dân

14

Kinh tế

 

125

Tương Hữu Hiến

14

Kinh tế

 

126

Nguyễn Xuân Hoà

14

Kinh tế

 

127

Phạm Văn Hùng

14

Kinh tế

 

128

Nông Thị Hường

14

Kinh tế

 

129

Hà Hải Nam

14

Kinh tế

 

130

Hoàng Minh Năm

14

Kinh tế

 

131

Trần Đại Nghĩa

14

Kinh tế

 

132

Nguyễn Đình Ngoạt

14

Kinh tế

 

133

Nông Thị Oanh

14

Kinh tế

 

134

Phạm Văn Phương

14

Kinh tế

 

135

Nguyễn Văn Sâm

14

Kinh tế

 

136

Nguyễn Văn Thế

14

Kinh tế

 

137

Thạch Văn Thức

14

Kinh tế

 

138

Hồ Sỹ Thuyên

14

Kinh tế

 

139

Dương Đức Trượng

14

Kinh tế

 

140

Nguyễn Ngọc Tư

14

Kinh tế

 

141

Đậu Hữu Tuất

14

Kinh tế

 

142

Trần Nhật Anh

14

Kinh tế

 

143

Lê Văn Ái

14

Kinh tế

 

144

Đinh Văn Ba

14

Kinh tế

 

145

Nguyễn Xuân Bình

14

Kinh tế

 

146

Trần Thị Bản

14

Kinh tế

 

147

Nguyễn Đức Bang

14

Kinh tế

 

148

Lê Văn Bể

14

Kinh tế

 

149

Hà Văn Biên

14

Kinh tế

 

150

Nguyễn Thị Châu

14

Kinh tế

Khoa KT&PTNT ĐHNL

151

Nguyễn Ngọc Chuân

14

Kinh tế

 

152

Hà Đức Chương

14

Kinh tế

 

153

Khúc Đình Dân

14

Kinh tế

 

154

Dương Ngọc Đàm

14

Kinh tế

 

155

Dương Hữu Đảng

14

Kinh tế

 

156

Vũ Văn Đình

14

Kinh tế

 

157

Nguyễn Văn Độ

14

Kinh tế

Phòng công thương huyện Sơn Dương- TQ

158

Nguyễn Văn Dũng

14

Kinh tế

 

159

Phạm Văn Ha

14

Kinh tế

Khu CN tỉnh Bình Dương

160

Lê Văn Đức

14

Kinh tế

 

161

Hoàng Văn Hà

14

Kinh tế

 

162

Phan Đình Hạnh

14

Kinh tế

 

163

Phùng Ngọc Hải

14

Kinh tế

Bản quản lý quỹ đất- Trấn Yên- YB

164

Nguyễn Thị Huệ

14

Kinh tế

 

165

Hoàng Thế Hiệp

14

Kinh tế

Đã mất

166

Trịnh Văn Hùng

14

Kinh tế

 

167

Dương Ngọc Hưng

14

Kinh tế

 

168

Nguyễn Văn Hoàn

14

Kinh tế

Đã m,ất

169

Trần Văn Hạnh

14

Kinh tế

 

170

Trương Hữu Hiến

14

Kinh tế

 

171

Chu Văn Ích

14

Kinh tế

 UBND TP Cao Bằng

172

Nguyễn Viết Khải

14

Kinh tế

Phường Đông Triều- Quảng Ninh

173

Đỗ Thị Kết

14

Kinh tế

 

174

Trần Thị Kiên

14

Kinh tế

 

175

Đặng Bá Kí

14

Kinh tế

 

176

Nguyễn Đức Lập

14

Kinh tế

 

177

Lê Tiến Lợi

14

Kinh tế

Xã Báo đáp- Trấn Yên- Yên Bái

178

Đinh Trí Lợi

14

Kinh tế

 

179

Nguyễn Danh Tuyến

14

Kinh tế

 

180

Nguyễn Thái Long

14

Kinh tế

 

181

Vũ Văn Lương

14

Kinh tế

 

182

Nguyễn Thế Mạnh

14

Kinh tế

 

183

Linh Quang Minh

14

Kinh tế

Đã mất

184

Nguyễn Đình Ngoạt

14

Kinh tế

Đã mất

185

Trần Đại Nghĩa

14

Kinh tế

 

186

Phạm Văn Phương

14

Kinh tế

 

187

Lê T. Xuân Phương

14

Kinh tế

 

188

Trịnh Văn Quang

14

Kinh tế

 

189

Nguyễn Văn Sâm

14

Kinh tế

 

190

Nguyễn Văn Tài

14

Kinh tế

 

191

Phạm Hoàng Tam

14

Kinh tế

 

192

Nguyễn Xuân Thái

14

Kinh tế

 

193

Nguyễn Huy Tư

14

Kinh tế

 

194

Thạch Văn Thức

14

Kinh tế

Đã mất lớp trưởng

195

Phạm Văn Tiến

14

Kinh tế

 

196

Nguyễn Văn Thể

14

Kinh tế

 

197

Hà Văn Thiết

14

Kinh tế

 

198

Trần Thị Thiết

14

Kinh tế

 

199

Dương Đức Trượng

14

Kinh tế

 

200

Hồ Sỹ Thuyên

14

Kinh tế

 

201

Nguyễn Huy Thông

14

Kinh tế

 

202

Đậu Hữu Tuất

14

Kinh tế

 

203

Lục Xuân Thu

14

Kinh tế

Xã Tú Trĩ- Bắc Kan

204

Thái Thị Thu

14

Kinh tế

Phòng Nội vụ- huyện Thanh Sơn- PT

205

Trần Thị Thu

14

Kinh tế

 

206

Trần Văn Thực

14

Kinh tế

 

207

Nguyễn Đình Toàn

14

Kinh tế

 

208

Bùi Đình Vĩnh

14

Kinh tế

 

209

Kim Đình Úp

14

Kinh tế

 

210

Khúc Đình Dân

14

Kinh tế

 

211

Tương Hữu Hiến

14

Kinh tế

 

212

Nguyễn Xuân Hoà

14

Kinh tế

 

213

Phạm Văn Hùng

14

Kinh tế

 

214

Nông Thị Hường

14

Kinh tế

 

215

Hà Hải Nam

14

Kinh tế

 

216

Hoàng Minh Năm

14

Kinh tế

 

217

Trần Đại Nghĩa

14

Kinh tế

 

218

Nguyễn Đình Ngoạt

14

Kinh tế

Đã mất

219

Nông Thị Oanh

14

Kinh tế

 

220

Phạm Văn Phương

14

Kinh tế

 

221

Nguyễn Văn Sâm

14

Kinh tế

 

222

Nguyễn Văn Thế

14

Kinh tế

 

223

Thạch Văn Thức

14

Kinh tế

Đã mất

224

Dương Đức Trượng

14

Kinh tế

 

225

Đậu Hữu Tuất

14

Kinh tế

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN