Banner
Trang chủ LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần 17 năm 2023 (24/04 - 30/04/2023)

24/04/2023 06:26 - Xem: 427

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

24/04

 

 

 

 

09:00-10:30: Phòng họp A4

Khai mạc khoá tập huấn  “Ô nhiễm không khí và những tác động sức khỏe ở Đông Nam Á” do trường ĐHNL và Trường Đại học Quốc gia Trung ương Đài loan (NCU) đồng tổ chức

TP:

- 27 đại biểu đến từ các nước Đài Loan, Bangladesh, Philippines, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Nepal và Thái Lan

- ĐHNL: T. Hùng (HĐT), T. Hưng (BGH), T. Hải (Khoa MT), T. Binh (Khoa QLTN), C. Dương (CTTT), Trung tâm ĐTH

Nguyễn Thế Hùng

 

10:20-11:30: Phòng họp A3

Seminar:  TUAF Innovation for Society

- Chủ đề 1: Improving technology skills towards a sustainable community-tourism for the ethnic minority households in the mountainous area of Thai Nguyen Province” By Ms. Ly Thi Thuy Duong, Director of Advanced Education Program, TUAF

- Chủ đề 2: Banking for tourism in the digital age: Access to credit and cashless payments for community-based tourism household-owned businesses in Vietnam” By Assoc. Prof. Dr Do Xuan Luan - Deputy Head of Academic Affair Department, TUAF

TP:    -  Glasgow Caledonian University: Prof. Mark Majewsky Anderson, Ms. Natalia Popielska

           -  ĐHNL: T. Thảo, C. Giang (KHCN & HTQT), T. Minh  (QLTN), C. Dương (CTTT), T. Vận (ƯTCN&HTKN), T. Luận (ĐT), Giảng viên và sinh viên quan tâm

Prof. Mark Majewsky Anderson

 

10:30-17:00: Phòng họp A1

Khóa tập huấn  “Ô nhiễm không khí và những tác động sức khỏe ở Đông Nam Á” do trường ĐHNL và Trường Đại học Quốc gia Trung ương Đài loan (NCU) đồng tổ chức

TP:

- 27 đại biểu đến từ các nước Đài Loan, Bangladesh, Philippines, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Nepal và Thái Lan

- Giảng viên và sinh viên quan tâm

Nguyễn Văn Hiểu

 

Thứ Ba

25/04

 

 

08:30-11:30: Phòng họp A1

Khóa tập huấn  “Ô nhiễm không khí và những tác động sức khỏe ở Đông Nam Á” do trường ĐHNL và Trường Đại học Quốc gia Trung ương Đài loan (NCU) đồng tổ chức

TP:

- 27 đại biểu đến từ các nước Đài Loan, Bangladesh, Philippines, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Nepal và Thái Lan

- Giảng viên và sinh viên quan tâm

 

Phòng KHCN&HTQT

 

Nguyễn Văn Hiểu

 

Thứ Tư

26/04

 

 

 

 

08:30-17:00: Phòng họp A1

Khóa tập huấn  “Ô nhiễm không khí và những tác động sức khỏe ở Đông Nam Á” do trường ĐHNL và Trường Đại học Quốc gia Trung ương Đài loan (NCU) đồng tổ chức

TP:

- 27 đại biểu đến từ các nước Đài Loan, Bangladesh, Philippines, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Nepal và Thái Lan

- Giảng viên và sinh viên quan tâm

Phòng KHCN&HTQT

Nguyễn Văn Hiểu

 

14:00-17:00: Phòng họp A4

Hội nghị NCKH của sinh viên năm 2023

TP: - Đại diện BGH (thầy Hưng);

- Đại diện Phòng KHCN&HTQT;

- Đại diện Phòng CT HSSV;

- Đại diện BCN các Khoa, VP CTTT;

- BCH Đoàn trường, Bí thư các Liên chi;

- Sinh viên đạt giải các cuộc thi NCKH các cấp;

- Sinh viên tham gia NKCH các năm 2022, 2023;

- Sinh viên theo triệu tập.

Thầy Tâm, cô Bích Ngọc và các sinh viên theo triệu tập

Trần Hải Đăng

 

Thứ Năm

27/04

 

08:25-11:30: Phòng họp A1

Khóa tập huấn  “Ô nhiễm không khí và những tác động sức khỏe ở Đông Nam Á” do trường ĐHNL và Trường Đại học Quốc gia Trung ương Đài loan (NCU) đồng tổ chức

TP:

- 27 đại biểu đến từ các nước Đài Loan, Bangladesh, Philippines, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Nepal và Thái Lan

- Giảng viên và sinh viên quan tâm

Phòng KHCN&HTQT

Nguyễn Văn Hiểu

 

Thứ Sáu

28/04

 

 

 

08:00-11:30: Phòng họp A4

Đại hội thành lập Chi hội Nông nghiệp hữu cơ Trường ĐHNL TN lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023-2028

TP: BGH, LĐ khoa Nông học, CNSH&CNTP, Lâm nghiệp, Khoa QLTN, Khoa MT, Phòng ĐT, HCTC, QTPV và khách mời

Nguyễn Hưng Quang

 

08:30-17:00: Phòng họp A1

Khóa tập huấn  “Ô nhiễm không khí và những tác động sức khỏe ở Đông Nam Á” do trường ĐHNL và Trường Đại học Quốc gia Trung ương Đài loan (NCU) đồng tổ chức

TP:

- 27 đại biểu đến từ các nước Đài Loan, Bangladesh, Philippines, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Nepal và Thái Lan

- Giảng viên và sinh viên quan tâm

Phòng KHCN&HTQT

Nguyễn Văn Hiểu

 

14:00-15:00: Phòng họp A3

Hội đồng xét tốt nghiệp đợt tháng 4/2023

TP: Theo Quyết định số 289/QĐ-ĐHNL ngày 14/4/2023)

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Bảy

29/04

 

 

Chủ Nhật

30/04

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
3 ngành mới tuyển sinh năm 2024