Banner
Trang chủ LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần 18 năm 2023 (01/05 - 07/05/2023)

04/05/2023 06:39 - Xem: 126

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

01/05

 

 

Thứ Ba

02/05

 

 

Thứ Tư

03/05

 

 

Thứ Năm

04/05

 

 

 

 

 

 

08:00-09:00: Phòng họp A1

Họp thống nhất kế hoạch chương trình thăm quan, giao lưu dành cho CBVC nghỉ chế độ năm 2023

TP: Đại diện BTVCĐ trường; CBVC nghỉ chế độ năm 2023 (Có TB mời riêng); CB hỗ trợ (Đ/c Ngân, Đ/c Hiền, Đ/c Quỳnh)

Đặng Xuân Bình

 

08:00-09:30: Phòng họp A3

Họp tập thể lãnh đạo xây dựng nghị quyết tháng 5/2023

TP: BTV, CT HĐT, BGH

Nguyễn Thế Hùng

 

09:30-11:00: Phòng họp A3

Họp ban chấp hành Đảng bộ xây dựng nghị quyết tháng 5/2023

Thầy Trung

Nguyễn Thế Hùng

 

14:00-16:00: Phòng họp A3

Họp giao ban công tác tháng 5/2023

Thành phần: CTHĐT, BGH, Trưởng các đơn vị, tổ chức đoàn thể, Thư ký HĐT, Kế toán trưởng

Thầy Trung

Nguyễn Chí Hiểu

 

Thứ Sáu

05/05

 

 

Thứ Bảy

06/05

 

 

Chủ Nhật

07/05

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN