Banner
Trang chủ LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần Khoa Kinh tế & PTNT, tuần 20 (13/05 - 19/05/2024)

13/05/2024 08:32 - Xem: 64

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

13/05

 

 

Thứ Ba

14/05

 

 

Thứ Tư

15/05

 

 

 

 

07:30-11:00: Phòng họp A3; A4

Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý Trường ĐHNL nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030

*07h30-09h00: Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường (lần 1)

- Địa điểm: PH A3

- TP: Tập thể lãnh đạo Trường, Tổ công tác, Tổ phục vụ theo QĐ số 121-QĐ/ĐU ngày 15/01/2024

*09h00-10h15: Hội nghị cán bộ chủ chốt

- Địa điểm: PH A4

- TP: Ban Chấp hành Đảng bộ; Thành viên HĐT (là cán bộ, viên chức trong Trường); BGH; Trưởng các tổ chức đoàn thể (CĐ, ĐTN, HCCB); Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; Kế toán trưởng; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; Tổ công tác; tổ phục vụ

Thầy Trung, cô Yến, thầy Bắc, thầy Tâm

 

*10h15-10h45: Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng

- Địa điểm: PH A3

- TP: Ban Chấp hành Đảng bộ; Tổ công tác; Tổ phục vụ

Thầy Trung

 

*10h45-11h00: Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường (lần 2)

- Địa điểm: PH A3

- TP: Tập thể lãnh đạo Trường; Tổ công tác; Tổ phục vụ

 

*11:00 - 12:00: Phòng họp A3

Thực hiện Quy trình công tác cán bộ: Bổ nhiệm lại Giám đốc trung tâm đào tạo, nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi

Thầy Trung

Nguyễn Thế Hùng

 

Thứ Năm

16/05

 

 

Thứ Sáu

17/05

 

 

16:00-18:00: Đường đôi trước Hội trường A

Ngày hội Văn hóa Quốc tế - Trường ĐHNL (TUAF's International Day)

TP:

- Đại diện BGH, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Trường, lãnh đạo P. KHCN&HTQT, P. CTHSSV, VP CTTT

- Sinh viên quốc tế và sv Việt Nam có đăng ký gian hàng 

- Cán bộ và sinh viên có quan tâm

Lý Thị Thuỳ Dương

 

Thứ Bảy

18/05

 

 

Chủ Nhật

19/05

 

 

 

THÔNG BÁO

Các nhóm viết báo cáo Tự đánh giá theo chuẩn AUN triển khai viết và thu thập minh chứng, báo cáo tiến độ tại Khoa vào đầu tuần sau

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
3 ngành mới tuyển sinh năm 2024