Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU & CGCN

Phát triển kinh tế hộ trang trại ở Việt Nam

04/06/2021 22:47 - Xem: 536
Kinh tế hộ gia đình là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Kể từ khi được thừa nhận là đơn vị kinh tế tự chủ (năm 1988), sự phát triển kinh tế hộ gia đình nông thôn đã có sự chuyển biến tích cực cả về quy mô, tốc độ và cơ cấu. Đến nay, nhiều hộ gia đình đã đứng vững được trong nền kinh tế thị trường, có tác động lớn đến sự nghiệp xóa đói giảm nghèo của địa phương cũng như cả nước. Tuy vậy, dưới góc nhìn phát triển bền vững, sự phát triển của kinh tế hộ vẫn còn nhiều hạn chế.

http://www.scribd.com/doc/238655699/Nghien-cuu-phat-trien-kinh-te-ho-trang-trai-o-Viet-Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN