Banner
Trang chủ CỰU SINH VIÊN Danh sách sinh viên các Khóa

Danh sách cựu sinh viên khóa 15

06/06/2021 12:32 - Xem: 618

DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN 15 KHOA KINH TẾ & PTNT

TT

Họ và tên

Khóa

Ngành

Đơn vị từng công tác và đang làm việc

1

Nông Thị An

15

Kinh tế

 

2

Nguyễn Ngọc Anh

15

Kinh tế

 

3

Đào Duy Anh

15

Kinh tế

 

4

Đoàn Quang Bắc

15

Kinh tế

 

5

Nguyễn Đức Bắc

15

Kinh tế

 

6

Phạm Quang Bình

15

Kinh tế

 

7

Hà Hồng Ca

15

Kinh tế

 

8

Đoàn Ngọc Chân

15

Kinh tế

 

9

Ma Thị Chắt

15

Kinh tế

 

10

Nông Văn Chiến

15

Kinh tế

 

11

Nguyễn Ngọc Chiến

15

Kinh tế

 

12

Xiêm Bá Chung

15

Kinh tế

 

13

Chu Thị Chuyên

15

Kinh tế

 

14

Mạc Văn Đại

15

Kinh tế

 

15

Nguyễn Tuấn Diện

15

Kinh tế

 

16

Lê Sỹ Điều

15

Kinh tế

 

17

Phạm Bình Định

15

Kinh tế

Nguyên Chánh thanh tra tỉnh Thái Nguyên

18

Nông Ngọc Dũng

15

Kinh tế

 

19

Hoàng Văn Đường

15

Kinh tế

 

20

Nguyễn Thanh  Hải

15

Kinh tế

 

21

Nguyễn Thị Hải

15

Kinh tế

 

22

Đàm Văn Hiển

15

Kinh tế

 

23

Bế Thị Hiếu

15

Kinh tế

 

24

Nguyễn Thanh Hương

15

Kinh tế

 

25

Lê Quang Huy

15

Kinh tế

 

26

Nguyễn Văn Khái

15

Kinh tế

 

27

Đỗ Văn Khải

15

Kinh tế

 

28

Vũ Xuân Khải

15

Kinh tế

 

29

Đào Duy Khanh

15

Kinh tế

 

30

Quàng Văn Lả

15

Kinh tế

 

31

Hà Văn Lỏn

15

Kinh tế

 

32

Vũ  Văn Lương

15

Kinh tế

 

33

Phạm Văn Lương

15

Kinh tế

 

34

Lương Thị Mão

15

Kinh tế

 

35

Quàng Thanh Nghị

15

Kinh tế

 

36

Đặng  Thị  Nguyên

15

Kinh tế

 

37

Đỗ Quốc Nhi

15

Kinh tế

 

38

Nguyễn Văn Núi

15

Kinh tế

 

39

Nguyễn Văn Phong

15

Kinh tế

 

40

Ngô Thị Phương

15

Kinh tế

 

41

Lại Đắc Quang

15

Kinh tế

 

42

Nguyễn Văn Quý

15

Kinh tế

 

43

Triệu Văn Sơn

15

Kinh tế

 

44

Lê Quang Tăng

15

Kinh tế

 

45

Nguyễn Như Thái

15

Kinh tế

 

46

Nguyễn Văn Thảo

15

Kinh tế

 

47

Nguyễn Văn Thụ

15

Kinh tế

 

48

Mã Trọng Truyền

15

Kinh tế

 

49

Nghiêm Th. Viên

15

Kinh tế

 

50

Nguyễn Mai  Xuân

15

Kinh tế

 

51

Lương Thị Phón

15

Kinh tế

 

52

Hà Xuân Tình

15

Kinh tế

 

53

Nguyễn Quang Trung

15

Kinh tế

 

54

Dương Văn Bảo

15

Kinh tế

 

55

Đàm Văn Cao

15

Kinh tế

 

56

Nguyễn Chí Cường

15

Kinh tế

 

57

Nguyễn Văn Chung

15

Kinh tế

 

58

Bùi Đức Dũng

15

Kinh tế

 

59

Đỗ Hữu Dụng

15

Kinh tế

 

60

Nguyễn Văn Dụng

15

Kinh tế

 

61

Trần Thị Dự

15

Kinh tế

Phó Trưởng phòng Kế hoạch tài chính - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

62

Dương Công Đầm

15

Kinh tế

 

63

Dương Trung Đồng

15

Kinh tế

 

64

Lương Hữu Đức

15

Kinh tế

 

65

Nguyễn Tiến Đức

15

Kinh tế

 

66

Phạm Văn Ha

15

Kinh tế

 

67

Phạm Văn Hóa

15

Kinh tế

 

68

Nguyễn Xuân Hoài

15

Kinh tế

 

69

Nguyễn Thị Hậu

15

Kinh tế

 

70

Nguyễn Văn Học

15

Kinh tế

 

71

Bế Đình Hưng

15

Kinh tế

 

72

Từ Ngọc Hùng

15

Kinh tế

 

73

Vũ Thanh Hùng

15

Kinh tế

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN