Banner
Trang chủ CỰU SINH VIÊN Danh sách sinh viên các Khóa

Danh sách cựu sinh viên khóa 16

06/06/2021 12:35 - Xem: 762

DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN 16 KHOA KINH TẾ & PTNT

TT

Họ và tên

Khóa

Ngành

Đơn vị từng công tác và đang làm việc

1

Vũ Ngọc Anh

16

Kinh tế

 

2

Nguyễn Đức Bắc

16

Kinh tế

 

3

Phùng Văn Chiến

16

Kinh tế

 

4

Nguyễn Ngọc Cảnh

16

Kinh tế

 

5

Đồng Thị Chúc

16

Kinh tế

 

6

Chu Thị Chuyên

16

Kinh tế

 

7

Lưu Văn Chuẩn

16

Kinh tế

 

8

Nguyễn Tuấn Diện

16

Kinh tế

 

9

Nguyễn Đức Điền

16

Kinh tế

 

10

Lê Văn Điều

16

Kinh tế

 

11

Nguyễn Văn Đường

16

Kinh tế

 

12

Lý Thu Hoa

16

Kinh tế

 

13

Trần Thị Mai Hoa

16

Kinh tế

 

14

Lê Văn Hào

16

Kinh tế

 

15

Đỗ Gia Hải

16

Kinh tế

 

16

Phạm Quang Hiếu

16

Kinh tế

 

17

Hoàng Thanh Hải

16

Kinh tế

 

18

Bế Nhật Hải

16

Kinh tế

 

19

Đào Trọng Hải

16

Kinh tế

 

20

Phạm Thị Hường

16

Kinh tế

 

21

Nguyễn Đình Hùng

16

Kinh tế

 

22

Trần Quang Huy

16

Kinh tế

Hiệu trưởng ĐH KT&QTKD

23

Nguyễn Văn Khoa

16

Kinh tế

 

24

Đỗ Quốc Nhi

16

Kinh tế

 

25

Nguyễn Thị Nhài

16

Kinh tế

 

26

Quang Thanh Nghị

16

Kinh tế

 

27

Nguyễn Văn Liêu

16

Kinh tế

 

28

Phạm Tiến Lộ

16

Kinh tế

 

29

Quàng Văn Lả

16

Kinh tế

 

30

Hoàng Văn Lực

16

Kinh tế

 

31

Hà Văn Lỏn

16

Kinh tế

 

32

Đoàn Trọng Linh

16

Kinh tế

 

33

Nguyễn Như Thái

16

Kinh tế

 

34

Phùng Thị Thành

16

Kinh tế

 

35

Nguyễn Đức Thu

16

Kinh tế

 

36

Dương Doãn Tần

16

Kinh tế

 

37

Hà Quang Trung

16

Kinh tế

Trưởng Khoa ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

38

Dương Thị Hồng Thúy

16

Kinh tế

 

39

Nguyễn Đình Thọ

16

Kinh tế

 

40

Vi Thị Lệ Thu

16

Kinh tế

 

41

Vũ Thị Thúy Thảo

16

Kinh tế

 

42

Nông Thị Thơm

16

Kinh tế

 

43

Bùi Thị Tuyết

16

Kinh tế

 

44

Lương Thị Phón

16

Kinh tế

 

45

Triệu Hồng Quân

16

Kinh tế

 

46

Hoàng Văn Quân

16

Kinh tế

 

47

Nguyễn Văn Quát

16

Kinh tế

 

48

Quách Đăng Quáy

16

Kinh tế

 

49

Trịnh Xuân Qui

16

Kinh tế

 

50

Nguyễn Danh Sơn

16

Kinh tế

 

51

Nguyễn Đình Sơn

16

Kinh tế

 

52

Thoong Chăn

16

Kinh tế

 

53

Đào Như Khanh

16

Kinh tế

 

54

Nghiêm Thanh Viên

16

Kinh tế

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN