Banner
Trang chủ CỰU SINH VIÊN Danh sách sinh viên các Khóa

Danh sách cựu sinh viên khóa 37

06/06/2021 12:54 - Xem: 1123

DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN 37 KHOA KINH TẾ & PTNT

TT

Họ và tên

Khóa

Ngành

Đơn vị từng công tác và đang làm việc

1

Phạm Thế Bảo

37

PTNT

 

2

Quách Thị Ca

37

PTNT

 

3

Phan Thế Chiến

37

PTNT

 

4

Hoàng Ngọc Cường

37

PTNT

 

5

Nguyễn Văn Đại

37

PTNT

 

6

Triệu Văn Đại

37

PTNT

 

7

Bùi Hữu Dân

37

PTNT

 

8

Nguyễn Nữ Ngọc Diệp

37

PTNT

 

9

Bùi Đức Doa

37

PTNT

 

10

Nguyễn Thị Thùy Dung

37

PTNT

 

11

Trần Văn Dũng

37

PTNT

 

12

Hoàng Đăng Duy

37

PTNT

 

13

Vi Văn Ến

37

PTNT

 

14

Nguyễn Thị Giang

37

PTNT

 

15

Đỗ Văn Giao

37

PTNT

 

16

Vũ Thị Hiền

37

PTNT

 

17

Phạm Tuấn Hiệp

37

PTNT

 Tập đoàn TH

18

Đoàn Thị Vũ Hoài

37

PTNT

 

19

Cao Ngọc Hoàng

37

PTNT

 

20

Đỗ Thị Huế

37

PTNT

 

21

Đặng Thị Huệ

37

PTNT

Khoa Kinh Tế & PT Nông thôn - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

22

Chu Văn Hùng

37

PTNT

 

23

Nguyễn Thị Thu Hường

37

PTNT

 

24

Trần Thị Hường

37

PTNT

 

25

Hà Văn Huy

37

PTNT

 

26

Hoàng Thị Huyền

37

PTNT

 

27

Trần Thị Thu Huyền

37

PTNT

 

28

Nguyễn Thị Huyền

37

PTNT

 

29

Nguyễn Văn Khải

37

PTNT

 

30

Ngô Xuân Khánh

37

PTNT

 

31

Trần Văn Khương

37

PTNT

 

32

Nguyễn Thị Miền

37

PTNT

 

33

Lưu Hoài Nam

37

PTNT

 Tập đoàn TH

34

Phan Thị Ngọc

37

PTNT

 

35

Trần Thị Nguyệt

37

PTNT

 

36

Nguyễn Thị Nhàn

37

PTNT

 

37

Phạm Thị Hải Oanh

37

PTNT

 

38

Lý Sin Phong

37

PTNT

 

39

Phan Hưu Phú

37

PTNT

 

40

Trần Minh Quyết

37

PTNT

 

41

Nguyễn Thị Quỳnh

37

PTNT

 

42

Trần Thị Mai Sau

37

PTNT

 

43

Dượng Thị Sự

37

PTNT

 

44

Nguyễn Xuân Thao

37

PTNT

 

45

Vũ Thị Thi

37

PTNT

 

46

Nguyễn Kim Thoa

37

PTNT

 

47

Đỗ Thị Thu

37

PTNT

 

48

Nguyễn Thị Hà Thu

37

PTNT

 

49

Phạm Thanh Thủy

37

PTNT

 

50

Bùi Văn Tình

37

PTNT

 

51

Nguyễn Sỹ Trung

37

PTNT

 

52

Nguyễn Anh Tuấn

37

PTNT

 

53

Nguyễn Thanh Tuấn

37

PTNT

 

54

Hoàng Văn Tùng

37

PTNT

 

55

Lâm Văn Tuyên

37

PTNT

 

56

Trần Khắc Vũ

37

PTNT

 

57

Nguyễn Thị Xuân

37

PTNT

 

58

Lê Thị Kim Xuyến

37

PTNT

 

59

Cà Thị Yến

37

PTNT

 

60

Phạm Thị Yến

37

PTNT

 

61

Bùi Xuân Hồng

37

PTNT

Khoa Kinh Tế & PT Nông thôn - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN