Banner
Trang chủ CỰU SINH VIÊN Danh sách sinh viên các Khóa

Danh sách cựu sinh viên khóa 21

06/06/2021 12:44 - Xem: 825

DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN 21 KHOA KINH TẾ & PTNT

TT

Họ và tên

Khóa

Ngành

Đơn vị từng công tác và đang làm việc

1

Phạm Văn Bình

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

2

Lê Lâm Bằng

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

3

Nông Thị Chấm

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

4

Nông Đức Chính

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

5

Nguyễn Thế Cường

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

6

Nguyễn Tiến Cường

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

7

Hà Văn Dương

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

8

Nguyễn Văn Dũng

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

9

Trần Đông

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

10

Nguyễn Thị Hồng Gấm

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

11

Quách Hồng Hạnh

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

12

Nguyễn Thị Hường

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

13

Nguyễn Đặng Diệu Hương

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

14

Đinh Mai Hoa

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

15

Vương Ngọc Hoa

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

16

Nguyễn Thị Thanh Huyền

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

17

Nguyễn Tiến Hà

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

18

Phan Thanh Hà

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

19

Nguyễn Đức Hiệp

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

20

Trần Trung Hiếu

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

21

Ngô Quang Hiếu

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

22

Lý Mạnh Hùng

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

23

Trần Đình Hương

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

24

Lê Phương Khanh

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

25

Đặng Hoàng Long

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

26

Lê Quyến

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

27

Đỗ Quang Thành

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

28

Ngô Quốc Thắng

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

29

Trần Thị Thắm

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

30

Bạch Thị Tình

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

31

Nguyễn Anh Tuấn

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

32

Vi Nông Trường

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

33

Nguyễn Quang Trung

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

34

Dương Thái Trung

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

35

Nghiêm Hổng Sơn

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

36

Cù Xuân Sơn

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

37

Lê thanh Sơn

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

38

Phạm Thị Kim yến

21

Kinh tế và phát triển nông thôn

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN