Banner
Trang chủ CỰU SINH VIÊN Danh sách sinh viên các Khóa

Danh sách cựu sinh viên khóa 17

06/06/2021 12:37 - Xem: 770

DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN 17 KHOA KINH TẾ & PTNT

TT

Họ Và Tên

Khóa

Ngành

Đơn vị từng công tác và đang làm việc

1

Trương Văn Cường

17

Kinh tế

 

2

Dương Công Chiến

17

Kinh tế

 

3

Bế Đức Chiến

17

Kinh tế

 

4

Nguyễn Xuân Chiến

17

Kinh tế

 

5

Trần Thị Dung

17

Kinh tế

 

6

Đặng Văn Dương

17

Kinh tế

 

7

Nguyễn Văn Dũng

17

Kinh tế

 

8

Đinh Văn Duyệt

17

Kinh tế

 

9

Đỗ Văn Độ

17

Kinh tế

 

10

Hoàng Văn Đại

17

Kinh tế

 

11

Vi Văn Hải

17

Kinh tế

 

12

Đinh Quang Hào

17

Kinh tế

 

13

Dương Thị Hạnh

17

Kinh tế

 

14

Hà Công Huấn

17

Kinh tế

 

15

Lê Lâm

17

Kinh tế

 

16

Triệu Thị Liễu

17

Kinh tế

 

17

Triệu Thị Lương

17

Kinh tế

 

18

Vũ Hồng Long

17

Kinh tế

 

19

Hà Văn Nam

17

Kinh tế

 

20

Hà Thị Nghị

17

Kinh tế

 

21

Hứa Văn Phan

17

Kinh tế

Sở LĐ-TB&XH Thái Nguyên

22

Vũ Văn Phong

17

Kinh tế

 

23

Trương Văn Pha

17

Kinh tế

 

24

Đỗ Văn Quyết

17

Kinh tế

 

25

Nguyễn Văn Quý

17

Kinh tế

 

26

Triệu Văn Quỳnh

17

Kinh tế

 

27

Trịnh Anh Tuấn

17

Kinh tế

 

28

Lê Minh Tuấn

17

Kinh tế

 

29

Phạm Văn Tú

17

Kinh tế

 

30

Nông Văn Tường

17

Kinh tế

 

31

Phan Trung Tính

17

Kinh tế

 

32

Nông Văn Thắng

17

Kinh tế

 

33

Trần Văn Thiện

17

Kinh tế

 

34

Hà Đức Thụy

17

Kinh tế

 

35

Lê Thanh Tùng

17

Kinh tế

 

36

Đoàn Ngọc Trân

17

Kinh tế

 

37

Ngô Đình Vượng

17

Kinh tế

 

38

Piêng Kẹo

17

Kinh tế

 

39

Vông Thoang

17

Kinh tế

 

40

Nguyễn Sỹ Nguyên

17

Kinh tế

 

41

Triệu Văn Định

17

Kinh tế

 

42

Lê Cảnh Lự

17

Kinh tế

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN