Banner
Trang chủ CỰU SINH VIÊN Danh sách sinh viên các Khóa

Danh sách cựu sinh viên khóa 22

06/06/2021 12:45 - Xem: 810

DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN 22 KHOA KINH TẾ & PTNT

TT

Họ và tên

Khóa

Ngành

Đơn vị từng công tác và đang làm việc

1

Nguyễn Mạnh Dèn

22

Kinh tế & PTNT

 

2

Nguyễn .T.Bích Hải

22

Kinh tế & PTNT

 

3

Trần Thị Hương

22

Kinh tế & PTNT

 

4

Đoàn Quang Hiệp

22

Kinh tế & PTNT

 

5

Trần Văn Hùng

22

Kinh tế & PTNT

 

6

Đặng Thị Tranh

22

Kinh tế & PTNT

 

7

Trần Quý Thái

22

Kinh tế & PTNT

 

8

Nguyễn Thị Hoa

22

Kinh tế & PTNT

 

9

Trần .T. Kim Hoa

22

Kinh tế & PTNT

 

10

Phạm Minh Đức

22

Kinh tế & PTNT

 

11

Ngô Tuấn Sơn

22

Kinh tế & PTNT

 

12

Lê .T. Bích Thủy

22

Kinh tế & PTNT

 

13

Nguyễn Văn Pính

22

Kinh tế & PTNT

 

14

Bùi Thanh Bình

22

Kinh tế & PTNT

 

15

Trần Đức Lợi

22

Kinh tế & PTNT

 

16

Đoàn Văn Tuấn

22

Kinh tế & PTNT

 

17

Hoàng kiều Anh

22

Kinh tế & PTNT

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN